inspirasjonsbilde

Tirsdag 24.11.20 arragngerer Oslo KFU skolegruppemøte for alle skolegruppene. Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Agenda med innloggingsinformasjon finner dere ‘bak’ bokstavene til høyre på siden her.

Read More 0 like Comments Off on Digitalt skolegruppemøte

Tradisjon tro – Oslo KFU arrangerer også i år innføringskurs i FAU-arbeid. Det skjer torsdag 05.11.20 kl 18:30. Grunnet koronasituasjonen skjer dette digitalt, via Zoom. Agenda ligger på http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/. Påmelding til postmottak@oslokfu.no. Velkommen!

Read More 0 like Comments Off on Kurs om FAU-arbeid

Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Vi opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Derfor blir det utsatt på ubestemt tid. Oslo KFU vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.

Read More 0 like Comments Off on Ekstraordinært årsmøte – UTSATT

Oslo KFU gjennomfører en spørreundersøkelse i slutten av hvert skoleår. Nedenfor finner du et sammendrag fra årets undersøkelse. Dette reflekterer en del av de saker som Oslo KFU har tatt opp i mange år. I hovedsak dreier dette seg om skoleleders ansvar for skole-hjem samarbeid, som å skape engasjement og interesse for FAU-arbeid, å informere om skolens organer, råd og utvalg, å gi opplæring i FAU-arbeid samt å sørge for et reelt samarbeid […]

Read More 0 like Comments Off on Sammendrag og kommentarer 2020

Kors på halsen, Røde kors sitt samtaletilbud for alle opptil 18 år, har utarbeidet noen supre koronavettregler for barn og unge. Materielle er distribuert ut til alle skoler, men vi mener det er viktig at også foreldre og foresatte har kjennskap til dette. Dermed kan foresatte oppmuntre til intern distribusjon på egen skole. Under finner dere lenke til nettstedet Kors på halsen, hvor de som ønsker det kan laste ned og […]

Read More 0 like Comments Off on koronavettregler

Hei og hopp! Et nytt skoleår har startet, men skolene og samfunnet er fortsatt preget av koronasituasjonen. Skolene skal ha sendt ut informasjon om oppstart via skolemelding, og vi minner om viktigheten av å gjennomgå FHIs smitteverntiltak for barne- og ungdomsskolen. Klikk på knappen ‘Read more’ rett under til venstre på denne artikkelen, så finner du lenker med informasjon fra utdanningsdirektoratet og smitteveiledere: Skole – informasjon om koronasituasjonen Smitteveileder barneskolen […]

Read More 0 like Comments Off on Skolestart 2020

Røde Kors har utviklet undervisningsmateriell rettet mot 1.-4. trinn. som skal hjelpe elevene å bearbeide det de har opplevd under koronapandemien så langt. Kanskje dette er noe for lærere på din skole? Materiellet er gratis og kan lastes ned. Du finner det her, under ‘Nyttige lenker’. Heftet inneholder undervisningsopplegg med konkrete aktiviteter som bygger på Røde Kors sin lange erfaring med krisehjelp og psykososial støtte i krisesituasjoner, enten det dreier […]

Read More 0 like Comments Off on Gratis undervisningsmateriell fra Røde Kors om koronapandemien

I dag har vi sendt mail til alle FAUer vedrørende felles høringssvar på forslaget til ny opplæringslov. Grunnet tidens unormale normal, har Oslo KFU utsatt fristen fra 01.05.20 til 15.05.20. Bør FAU bør sende lokale høringssvar? har vi fått flere henvendelser om. Svaret er JA! Jo flere registrerte svar som kommer inn om forslaget til ny opplæringslov, jo sterkere synliggjøres FAUenes og foreldrenes budskap. Vi vet at lista for å lage egne […]

Read More 0 like Comments Off on Utsatt frist på felles høringssvar

Oslo KFU kommer til å gjennomføre årsmøtet som planlagt, altså på torsdag 02.04.20. Alle papirer er lagt ut på hjemmesiden vår, under fanene ‘Hva gjør Oslo KFU?’ – ‘Årsmøter’ – ‘Årsmøtet 2020’. Legg merke til at sakslisten er noe kortere enn vanlig, da det digitale årsmøtet vil ta opp saker som er nødvendig for videre og daglig drift av organisasjonen. Det er viktig at alle som skal delta, laster ned […]

Read More 0 like Comments Off on Digitalt årsmøte 2. april 2020

Det er tidligere vedtatt at Oslo KFU skal gjennomføre sitt årsmøte 2. april 2020 kl 19. I lys av tidens hendelser, tar også vi de nasjonale myndighetens helseråd på alvor. I første omgang gjelder rådene frem til 26.03.20, men det er stor sannsynlighet for at disse blir videreført. Dersom dette blir gjeldene, ønsker Oslo KFU å gjennomføre årsmøtet digitalt. Vi jobber nå med å undersøke mulighetene for slik gjennomføring og […]

Read More 0 like Comments Off on Digitalt årsmøte?