Oslo KFU har ved årsskiftet 2017/2018 etablert en pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen av FAU-prisen er at den betydelige innsatsen, som mange FAU står for, ikke bør gå ubemerket hen. Oslo KFU mener det er berettiget å dele ute en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt (sam)arbeid mellom FAU og skolen. Også foreldrelag ved videregående skoler kan tildeles FAU-prisen.

En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAUer som bør være kandidater. Juryen vil velge ut ett FAU, vurdert ut fra gitte kriterier.

Prisen vil bestå av et kronebeløp og et diplom.

Søknadsfrist til ‘FAU-prisen 2018′ er 25.02.18.

 

Ytterligere informasjon om å melde sitt kandidatur til ‘FAU-prisen’ vil komme snarlig.

(lage lenke – kriterier for FAU-prisen 2018)

(lage lenke – jurysammensetning)

Vinnere av FAU-prisen 2018 (kommer etter 15.03.18)