Oslo KFU har ved årsskiftet 2017/2018 etablert en pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen av FAU-prisen er at den betydelige innsatsen, som mange FAU står for, ikke bør gå ubemerket hen. Oslo KFU mener det er berettiget å dele ute en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt (sam)arbeid mellom FAU og skolen. Også foreldrelag ved videregående skoler kan tildeles FAU-prisen.

En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAUer som bør være kandidater. Juryen vil velge ut ett FAU, vurdert ut fra gitte kriterier.

Prisen vil bestå av et diplom og pengebeløp på 10.000 kr.

Søknadsfrist til ‘FAU-prisen 2018′ er 28.02.18.

Vedtekter for FAU-prisen 2018

Jury 2018 

Vinner av FAU-prisen 2018

Juryens begrunnelse vinner 2018