Ved årsskiftet 2017/2018 etablert Oslo KFU en pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen av FAU-prisen er den betydelige innsatsen, som mange FAU står for, ikke bør gå ubemerket hen. Oslo KFU mener det er berettiget å dele ute en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt (sam)arbeid mellom FAU og skolen. Også foreldrelag ved videregående skoler kan tildeles FAU-prisen.

En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAUer som bør være kandidater. Juryen vil velge ut ett FAU, vurdert ut fra gitte kriterier.

Prisen vil bestå av et diplom og pengebeløp på 10.000 kr.

_________________________________________________________________________________________

2021

Søknadsfrist er 20.02.21.

Vedtekter for FAU prisen

Jury 2021

Vinner av FAU-prisen 2021

Juryens begrunnelse 2021

_________________________________________________________________________________________

2020

Søknadsfrist er 21.02.20.

Vedtekter for FAU prisen

Jury 2020

Vinner av FAU-prisen 2020

Juryens begrunnelse:

 

_________________________________________________________________________________________

2019

Søknadsfrist er 20.02.19.

Vedtekter for FAU prisen

Jury 2019

Vinner av FAU-prisen 2019

Juryens begrunnelse 2019

_________________________________________________________________________________________

2018

Søknadsfrist er 28.02.18.

Vedtekter for FAU prisen

Jury 2018 

Vinner av FAU-prisen 2018

Juryens begrunnelse vinner 2018