inspirasjonsbilde

Takk for deltagelsen på grunnkurset 19. oktober 2016

Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU leder/nestleder (19. oktober) der både erfarne og nye FAU’ere fikk møtes til faglig påfyll. En bra representasjon av byens FAU’ere, både erfarne og helt ferske, ledere, nestledere og klassekontakter bidro med spørsmål og refleksjon under innlegg og i gruppesamtalene. Utdanningsetaten var representert og bidro til økt innsikt og forståelse for FAU arbeid og understreket samtidig betydningen av det viktig skole- hjem samarbeidet. Gode […]

Onsdag 19 oktober inviterer Oslo KFU alle FAUer til Grunnkurs!   Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAUer, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer.   En del av  -  Programmet for grunnkurs - vil være workshops om ulike temaer:   · FAU arbeid · “Trekant samarbeidet” · Skolens læringsmiljø · Holdningsskapende arbeid · Samarbeid skole-hjem Du er hjertelig velkommen til å dele/utveksle dine erfaringer ☺ […]

Invitasjon til grunnkurs: 19.10 2016 19. OKTOBER 2016, kl 18.30-21.00 (Svovelstikka 1, Voksenopplæringen – Helsfyr) Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAU-ledere, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer. Grunnkurset er gratis, og Påmelding kan sendes til postmottak@oslokfu.no Er du ny i FAU? Gjerne ta deg tid til å svare på vår undersøkelse. Ditt bidrag vil danne grunnlag for noe av det vi […]

KFU-styret bestående av Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Erlend des Bouvrie og Attia Mirza Mehmood hadde et konstruktivt møte med skolebyråd, Tone Tallevik Dahl på rådhuset. Flere viktige tema ble tatt opp og belyst. Kfu fremmet sine synspunkter samt en rekke forslag om bl.a. ressursfordelingsmodellen,  forpliktelser i forbindelse med partnerskap mot mobbing, fokus på elevers psykiske helse, realisering av nytt kompetansemål i svømming samt stilte spørsmål om hvilke tiltak igangsettes som følge […]

  Tiden går nå snart mot sommerferie og Oslo KFU ønsker å takke alle for et godt samarbeid dette skoleåret! Oslo KFU har stor tro på at det engasjement vi som foresatte viser ovenfor barnas skolehverdag, har en reell betydning for barnets trivsel så vel som barnets faglige utvikling. I informasjonsskrivet fra Oslo KFU inneholder det informasjon om hva Oslo KFU har gjort i løpet av året, videre arbeid, samt […]

21. April 2016 innkaller Oslo KFU til årsmøte Innkalling med saksliste og oversikt over kandidateter til styreverv.  ÅRSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG 2015 Vedtektsendringer Signert balanse for 2015 Resultat og balanse for 2015 Budsjett for 2016 Handlingsplan for Oslo KFU 2016-2017 Signert protokoll fra Årsmøte 2016

Oslo KFU ønsker alle en riktig god påske.