inspirasjonsbilde

Penger til undervisning og drift av skolene i Oslo fordeles ut fra Ressursfordelingsmodellen. Nå er det kommet en evalueringsrapport av modellen, for politikerne ønsker svar på om fordelingen for den enkelte skole er 1) rettferdig, 2) objektiv, 3) etterprøvbar, 4) enkel å operere og 5) enkel å forstå. Oslo KFU har laget en kort oppsummering av hva ressursfordelingsmodellen er, hvilke endringer som er foreslått samt mulige konsekvenser av forslagene. Vi oppfordrer til at […]

Read More 0 like Comments Off

Read More 0 like Comments Off

Vil du øke kunnskapen og bevisstheten om psykisk helse hos barn og unge i Osloskolen? Sted: Strømsveien 102 (Utdanningsetaten). Tid: 17:30 – 20:30. Registrering og suppe fra 16:30. Målgruppen er alle FAU-medlemmer og skoleledere. Meld deg på i dag – send mail til postmottak@oslokfu.no

Read More 1 likes Comments Off

Tirsdag 14. februar 2017 på Lusetjern skole kl 18:00 – 20:00. Alle ledere, nestledere og andre representanter for FAU kan melde seg på. postmottak@oslokfu.no Velkommen!

Read More 0 like Comments Off

Onsdag 15. februar 2017 på Huseby skole kl 18:00 – 20:00. Alle ledere, nestledere og andre representanter for FAU kan melde seg på. postmottak@oslokfu.no Velkommen!

Elever kan nå enkelt bidra til å trygge egne skoleveier via appen TrafikkAgenten. Skolen registrerer elevene, foreldre og barn rapporterer inn. For mere informasjon: http://www.trafikkagenten.no eller mail direkte til trafikkagenten@bym.oslo.kommune.no

Takk for deltagelsen på grunnkurset 19. oktober 2016

Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU leder/nestleder (19. oktober) der både erfarne og nye FAU’ere fikk møtes til faglig påfyll. En bra representasjon av byens FAU’ere, både erfarne og helt ferske, ledere, nestledere og klassekontakter bidro med spørsmål og refleksjon under innlegg og i gruppesamtalene. Utdanningsetaten var representert og bidro til økt innsikt og forståelse for FAU arbeid og understreket samtidig betydningen av det viktig skole- hjem samarbeidet. Gode […]

Onsdag 19 oktober inviterer Oslo KFU alle FAUer til Grunnkurs!   Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAUer, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer.   En del av  -  Programmet for grunnkurs - vil være workshops om ulike temaer:   · FAU arbeid · “Trekant samarbeidet” · Skolens læringsmiljø · Holdningsskapende arbeid · Samarbeid skole-hjem Du er hjertelig velkommen til å dele/utveksle dine erfaringer ☺ […]