inspirasjonsbilde

Onsdag 19 oktober inviterer Oslo KFU alle FAUer til Grunnkurs!   Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAUer, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer.   En del av  -  Programmet for grunnkurs - vil være workshops om ulike temaer:   · FAU arbeid · “Trekant samarbeidet” · Skolens læringsmiljø · Holdningsskapende arbeid · Samarbeid skole-hjem Du er hjertelig velkommen til å dele/utveksle dine erfaringer ☺ […]

Invitasjon til grunnkurs: 19.10 2016 19. OKTOBER 2016, kl 18.30-21.00 (Svovelstikka 1, Voksenopplæringen – Helsfyr) Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAU-ledere, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer. Grunnkurset er gratis, og Påmelding kan sendes til postmottak@oslokfu.no Er du ny i FAU? Gjerne ta deg tid til å svare på vår undersøkelse. Ditt bidrag vil danne grunnlag for noe av det vi […]

KFU-styret bestående av Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Erlend des Bouvrie og Attia Mirza Mehmood hadde et konstruktivt møte med skolebyråd, Tone Tallevik Dahl på rådhuset. Flere viktige tema ble tatt opp og belyst. Kfu fremmet sine synspunkter samt en rekke forslag om bl.a. ressursfordelingsmodellen,  forpliktelser i forbindelse med partnerskap mot mobbing, fokus på elevers psykiske helse, realisering av nytt kompetansemål i svømming samt stilte spørsmål om hvilke tiltak igangsettes som følge […]

  Tiden går nå snart mot sommerferie og Oslo KFU ønsker å takke alle for et godt samarbeid dette skoleåret! Oslo KFU har stor tro på at det engasjement vi som foresatte viser ovenfor barnas skolehverdag, har en reell betydning for barnets trivsel så vel som barnets faglige utvikling. I informasjonsskrivet fra Oslo KFU inneholder det informasjon om hva Oslo KFU har gjort i løpet av året, videre arbeid, samt […]

21. April 2016 innkaller Oslo KFU til årsmøte Innkalling med saksliste og oversikt over kandidateter til styreverv.  ÅRSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG 2015 Vedtektsendringer Signert balanse for 2015 Resultat og balanse for 2015 Budsjett for 2016 Handlingsplan for Oslo KFU 2016-2017 Signert protokoll fra Årsmøte 2016

Oslo KFU ønsker alle en riktig god påske.

Takk for et fantastisk oppmøte på Stormøte 16. Mars 2016! Oslo KFU hadde integrering og elevenes regnekunnskaper på agendaen. Det var ca. 80 deltagere som møtte opp for å høre på inspirerende foredrag fra Astrid Søgnen, Ellen Janne Granum, Ubah Aden, Brynhild Farbrot og Tone Tellevik Dahl. Presentasjoner kan lastes ned her:  Presentasjon fra Astrid Søgnen - Foreldre teller! - Prinsipp notat om regning og matematikk Foreldrenes rolle i utvikling av barnets matematiske kompetanse BSF - Utdanningsspeilet […]

Vi i Oslo KFU inviterer alle FAU-ledere/nestledere og rektorer til  - STORMØTE 16. MARS - Tema for kvelden: Skole og hjem – sammen om utfordringer. Oslo KFU har integrering og elevenes regnekunnskaper på dagsorden for årets Stormøte. Vi har invitert foredragsholdere som fra ulikt ståsted belyser utfordringer og løsninger. Delta og hør innlegg som vil inspirere og engasjere!
   For mer informasjon, vennligst se programmet nedenfor eller last det ned ved […]