inspirasjonsbilde

Har ditt FAU innspill om korona og skole? Disse kan dere sende til postmottak@oslokfu.no, så kan vi ta dem med på kommende møter med Byråd for oppvekst og kunnskap (OVK). Oslo KFU har deltatt på årets første dialogmøte med OVK om smittesituasjonen til korona i Osloskolen.  Oslo KFU fremmet foreldrestemmen og spilte inn viktigheten av tett elevoppfølging ved hjemmeundervisning, skjerpede smittevernstiltak på ungdomsskoler når rødt nivå, informasjon om smittevern rettet […]

Read More 0 like Comments Off on Vurderinger av smittesituasjonen i Osloskolen

Oslo KFU avholder årsmøte tirsdag 6. april 2021 klokka 19:00. Informasjon om møtet avholdes ved fysisk oppmøte eller digitalt, vil komme nærmere møtedato. Oslo KFU fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig FAU også engasjerer seg i årsmøtet. Frist for å melde inn saker, er to måneder før møtetidspunkt. Innkalling vil bli sendt på mail til alle FAU-ledelser i Osloskolen. Mer informasjon kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2021/.

Read More 0 like Comments Off on Årsmøte 2021

Oslo KFU vil i år, som tidligere år, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. Vi vet det har vært og er krevende å drive FAU-arbeid grunnet korona, men vi vet også at mange FAUer prøver å stå til tross for situasjonen. Oslo KFU vil dele ut en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid mellom FAU og skolen. En jury, bestående av fem medlemmer, vil vurdere innkomne forslag eller selv […]

Read More 0 like Comments Off on FAU-prisen 2021

De siste to årene har ulik praksis knyttet til utlevering av klasselister i Osloskolen, skapt både problemer og ufordringer for FAUene. Nå ser det ut som om problemet er løst. Oslo KFU har i lang tid tatt opp problematikk med Utdanningsetaten rundt utlevering av klasselister. I 2019 måtte FAU-kontaktene selv innhente informasjon hos de foresatte for å lage klasselister, mens i 2020 skulle dette løses via Skolemeldingsappen. Problemene oppstod etter at GDPR, […]

Read More 1 likes Comments Off on Utlevering av klasselister

Tirsdag 24.11.20 arragngerer Oslo KFU skolegruppemøte for alle skolegruppene. Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Agenda med innloggingsinformasjon finner dere ‘bak’ bokstavene til høyre på siden her.

Read More 0 like Comments Off on Digitalt skolegruppemøte

Tradisjon tro – Oslo KFU arrangerer også i år innføringskurs i FAU-arbeid. Det skjer torsdag 05.11.20 kl 18:30. Grunnet koronasituasjonen skjer dette digitalt, via Zoom. Agenda ligger på http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/. Påmelding til postmottak@oslokfu.no. Velkommen!

Read More 0 like Comments Off on Kurs om FAU-arbeid

Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Vi opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Derfor blir det utsatt på ubestemt tid. Oslo KFU vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.

Read More 0 like Comments Off on Ekstraordinært årsmøte – UTSATT

Oslo KFU gjennomfører en spørreundersøkelse i slutten av hvert skoleår. Nedenfor finner du et sammendrag fra årets undersøkelse. Dette reflekterer en del av de saker som Oslo KFU har tatt opp i mange år. I hovedsak dreier dette seg om skoleleders ansvar for skole-hjem samarbeid, som å skape engasjement og interesse for FAU-arbeid, å informere om skolens organer, råd og utvalg, å gi opplæring i FAU-arbeid samt å sørge for et reelt samarbeid […]

Read More 0 like Comments Off on Sammendrag og kommentarer 2020

Kors på halsen, Røde kors sitt samtaletilbud for alle opptil 18 år, har utarbeidet noen supre koronavettregler for barn og unge. Materielle er distribuert ut til alle skoler, men vi mener det er viktig at også foreldre og foresatte har kjennskap til dette. Dermed kan foresatte oppmuntre til intern distribusjon på egen skole. Under finner dere lenke til nettstedet Kors på halsen, hvor de som ønsker det kan laste ned og […]

Read More 0 like Comments Off on koronavettregler

Hei og hopp! Et nytt skoleår har startet, men skolene og samfunnet er fortsatt preget av koronasituasjonen. Skolene skal ha sendt ut informasjon om oppstart via skolemelding, og vi minner om viktigheten av å gjennomgå FHIs smitteverntiltak for barne- og ungdomsskolen. Klikk på knappen ‘Read more’ rett under til venstre på denne artikkelen, så finner du lenker med informasjon fra utdanningsdirektoratet og smitteveiledere: Skole – informasjon om koronasituasjonen Smitteveileder barneskolen […]

Read More 0 like Comments Off on Skolestart 2020