21. januar 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
210120-01 Innkalling og saksliste Live
210120-02 Protokoll fra desember 2019 Alle
210120-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
210120-04 Gjennomgang av innkomne saker og invitasjoner Attia
210120-05 Kommunikasjon og oversikt generelt Allan
210120-06 Årsrapport 2019 – status og gjennomgang Live 2020-01
210120-07 Årsmøte – kandidater og valg
210120-08 Handlingsplan
Eventuelt
Møteplan

 

6. februar 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
060220-01 Innkalling og saksliste Live
060220-02 Protokoll fra januar 2020 Alle
060220-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
060220-04 Møteplan 2020 Live
060220-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner Live
060220-06 Årsmøte Live 2020-02
060220-07 Handlingsplan Allan
060220-08 Handlingsplan
Eventuelt
Møteplan

 

5, mars 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
050320-01 Innkalling og saksliste Live
050320-02 Protokoll fra februar 2020 Alle
050320-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
050320-04 Handlingsplan Allan
050320-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner Live
050320-06 Årsmøte Live
Eventuelt
Møteplan

 

7. mai 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
070520-01 Innkalling og saksliste Live
070520-02 Protokoll fra mars 2020 Alle
070520-03 Møteplan høst 2020 Live
070520-04 Oppdatering ‘Prosjekt hjemmeside’ Kjersti og Marianne
070520-05 Innspill KFU-info juni Live
070520-06 Spørreundersøkelsen 2020 Live
070520-07 Ny opplæringslov – status og fremdriftsplan på høringssvar Erlend
070520-08 Inntak VGS i Oslo – status og fremdriftsplan på høringssvar Erlend
070520-09 Intervjurunde med kommunikasjonsavdelingen, UDE Live
Eventuelt – partnerskapsavtale med Oslo Kommune, hvordan løser FAUene årets 17. maifeiring og henvendelse fra FUG om eventuell ny kommunikasjonsplattform
Møteplan

 

26. mai 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
260520-01 Innkalling og saksliste Live
260520-02 Protokoll fra mai 2020 Alle
260520-03 Forberedelse dialogmøte UDE 27.05.20 Live
260520-04 Ny opplæringslov – status og fremdriftsplan på høringssvar Live
260520-05 Oppfølging dialogmøte OVK 18.05.20 Live
260520-06 Ubesvarte henvendelser Live
Eventuelt
Møteplan

 

19. august 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
190820-01 Innkalling og saksliste Live
190820-02 Protokoll fra juni 2020 Alle
190820-03 Gjennomgang og ansvarsfordeling for møteplan høst 2020 UTSATT
190820-04 Oppdatering prosjekt hjemmeside Kjersti/Marianne
190820-05 Spørreundersøkelsen 2020 – status Live
190820-06 Aktuelle saker Live/Marianne
190820-07 Høringssvar VGS-inntak Oslo – status og fremdrift Erlend
Eventuelt
Møteplan

 

1. september 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
010920-01 Innkalling og saksliste Live
010920-02 Protokoll fra august 2020 Alle
010920-03 Gjennomgang og ansvarsfordeling for møteplan høst 2020 Live 2020-03
010920-04 Punkter til dialogmøte OVK Live
010920-05 Aktuelle saker Live/Marianne
010920-06 Høringssvar VGS-inntak Oslo – status og fremdrift Erlend/Kjersti
010920-07 Partnerskapsavtale med Oslo kommune? Alle
Eventuelt
Møteplan

 

6. oktober 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
061020-01 Innkalling og saksliste Live
061020-02 Protokoll fra september 2020 Alle
061020-03 Punkter til dialogmøte UDE Live
061020-04 Kommende møter – endelig avklaring Live
061020-05 Aktuelle/ubesvarte saker Live/Marianne
061020-06 Saker til tildelingsbrevet OVK UTSATT
061020-07 Partnerskapsavtale med Oslo kommune UTSATT
Eventuelt
Møteplan

 

3. november 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
031120-01 Innkalling og saksliste Live
031120-02 Protokoll fra oktober 2020 Alle
031120-03 Punkter til dialogmøte UDE 13.11.20 Alle
031120-04 Punkter til dialogmøte OVK 23.11.20 Alle
031120-05 Budsjett og søknad om driftsmidler Live 2020-04
031120-06 Styre- og utvalgsmøte desember 2020 Live 2020-05
031120-07 Aktuelle/ubesvarte saker Marianne
031120-08 Saker til tildelingsbrevet OVK Alle
031120-09 Partnerskapsavtale med Oslo kommune – status Erlend 2020-06
031120-10 Gjennomgang av henvendelser til Oslo KFU Alle
031120-11 Kurs i FAU-arbeid Kjersti
031120-12 Skolegruppemøter i november Live 2020-07
031120-13 Organisering av skolegrupper og Oslo KFU Alle
031120-14 Hjemmeside – status Marianne/Kjersti
Eventuelt
Møteplan