2. februar 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020217-01 Terminplan 2017/Årshjul Vickey 2017-01
020217-02 Handlingsplan, ferdigstilling til årsmøte Allan
020217-03 Status for stormøte Attia, Allan
020217-04 Vedtaksprotokoll Erlend
020217-05 Sekretær Vickey
020217-06 Budsjett 2017 – status driftsmidler Vickey 2017-02
020217-07 Årsmøtet Vickey 2017-03
020217-08 Etter statusmøte med byråd i november Vickey
020217-09 Etter statusmøte med Utdanningsetaten Vickey 2017-04
020217-10 Samarbeid med Elevorganisasjonen Allan
020217-11 Høringsnotat fra Byråd for oppvekst og utdanning Erlend
020217-12 Evalueringsskjema – skolens psykososiale plan UTSATT

 

2. mars 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020317-01 Status for kommende stormøte 22. mars Allan
020317-02 Status for kommende årsmøte 19. april Vickey 2017-05
020317-03 Status for vedtaksprotokoll Erlend
020317-04 Publisering/promotering av kurs på hjemmeside/Facebook Alle 2017-06
020317-05 Status høstens grunnkurs 18. oktober Erlend, Vickey 2017-07
020317-06 Status driftsmidler 2017 UTSATT
020317-07 Samtalepunkter med byråd og UDE Alle

 

6. april 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
060417-01 Etter stormøte 22. mars Attia, Allan
060417-02 Status årsmøte 19. april Vickey 2017-08
060417-03 Budsjett 2017 – status driftsmidler Vickey
060417-04 Etter dialogmøtet med UDE i februar Alle
060417-05 Etter dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap Alle  2017-09
060417-06 Spørreundersøkelse før sommeren Vickey
060417-07 Justeringer til evalueringsskjemaet Allan
060417-08 Revidering av standarden for skole-hjemsamarbeid Erlend 2017-10

 

4. mai 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040517-01 Økonomisk status, bankkort KFU Vickey
040517-02 Fordeling av oppgaver i styret Alle 2017-11
040517-03 Evaluering av Stormøtet Allan, Attia 2017-12
040517-04 Rutiner fremover- Skolegruppemøter Styret, gruppeledere, sekretær
040517-05 Innspill til partiene opp mot kommende Stortingsvalg Erlend

 

14. september 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
140917-01 Evaluering av stormøte Attia, Allan
140917-02 Samfunnsdugnad Allan
140917-03 Revidering av standard for skole-hjemsamarbeid Allan, Attia, Erlend
140917-04 Status fra styret: daglig drift, styremøtene, høringer, handlingsplan, utvalgsmøtene, partnerskap mot mobbing og forberedelse av dialogmøtene. Styret
140917-05 Rutiner fremover – Skolegruppemøter
140917-06 Forberedelse av kommende aktivitet: skolegruppemøter, grunnkurs og dialogmøte med UDE
140917-07 Arbeid fremover Erlend, Attia

 

12. oktober 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
121017-01 Etter dialogmøte med UDE Alle
121017-02 Agendapunkt for november-møtene Alle 2017-13
121017-03 Budsjett 2018: søknad om midler (UDE) UTSATT
121017-04 Status regnskap Allan 2017-14
121017-05 Fordeling oppfølgingsansvar Allan og Attia 2017-15
121017-06 KFU-info
121017-07 Handlingsplanen Allan
121017-08 Samfunnsdugnad Allan
121017-09 Grunnkurs: roller og oppgaver Vickey
121017-10 Kartlegging av skolers rapportering av leveranse og funn fra skoleundersøkelsen Erlend
121017-11 Kartlegging av skolenes hjemmeside og info om Oslo KFU
121017-12 Eventuelt – besøk av elevorganisasjonen/mobbeombudet

 

2. november 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
021117-01 Skille infosaker og diskusjonssaker Alle
021117-02 Før dialogmøte med UDE Allan
021117-03 Dato for skolegruppemøte med områdedirektørene Alle 2017-16
021117-04 Budsjett 2018 Vickey 2017-17
021117-05 Terminplan 2018 Alle 2017-18
021117-06 KFU-info Marianne
021117-07 Før møte med UDE om Its/Portalen Viceky
021117-08 Samfunnsdugnad
021117-09 Infosak – ressursfordelingsmodellen
021117-10 Infosak – Drammen KFU
021117-11 Infosak – SAMFOR Allan
021117-12 Infosak – Oslostandard for overgang bhg-skole Allan