2. februar 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020217-01 Terminplan 2017/Årshjul 2017-01
020217-02 Handlingsplan, ferdigstilling til årsmøte
020217-03 Status for stormøte
020217-04 Vedtaksprotokoll
020217-05 Sekretær
020217-06 Budsjett 2017 – status driftsmidler 2017-02
020217-07 Årsmøtet 2017-03
020217-08 Etter statusmøte med byråd i november
020217-09 Etter statusmøte med Utdanningsetaten 2017-04
020217-10 Samarbeid med Elevorganisasjonen
020217-11 Høringsnotat fra Byråd for oppvekst og utdanning
020217-12 Evalueringsskjema – skolens psykososiale plan UTSATT

 

2. mars 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020317-01 Status for kommende stormøte 22. mars
020317-02 Status for kommende årsmøte 19. april 2017-05
020317-03 Status for vedtaksprotokoll
020317-04 Publisering/promotering av kurs på hjemmeside/Facebook 2017-06
020317-05 Status høstens grunnkurs 18. oktober 2017-07
020317-06 Status driftsmidler 2017 UTSATT
020317-07 Samtalepunkter med byråd og UDE

 

6. april 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
060417-01 Etter stormøte 22. mars
060417-02 Status årsmøte 19. april 2017-08
060417-03 Budsjett 2017 – status driftsmidler
060417-04 Etter dialogmøtet med UDE i februar
060417-05 Etter dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap  2017-09
060417-06 Spørreundersøkelse før sommeren
060417-07 Justeringer til evalueringsskjemaet
060417-08 Revidering av standarden for skole-hjemsamarbeid 2017-10

 

4. mai 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040517-01 Økonomisk status, bankkort KFU
040517-02 Fordeling av oppgaver i styret 2017-11
040517-03 Evaluering av Stormøtet 2017-12
040517-04 Rutiner fremover- Skolegruppemøter
040517-05 Innspill til partiene opp mot kommende Stortingsvalg

 

14. september 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
140917-01 Evaluering av stormøte
140917-02 Samfunnsdugnad
140917-03 Revidering av standard for skole-hjemsamarbeid
140917-04 Status fra styret: daglig drift, styremøtene, høringer, handlingsplan, utvalgsmøtene, partnerskap mot mobbing og forberedelse av dialogmøtene.
140917-05 Rutiner fremover – Skolegruppemøter
140917-06 Forberedelse av kommende aktivitet: skolegruppemøter, grunnkurs og dialogmøte med UDE
140917-07 Arbeid fremover

 

12. oktober 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
121017-01 Etter dialogmøte med UDE
121017-02 Agendapunkt for november-møtene 2017-13
121017-03 Budsjett 2018: søknad om midler (UDE) UTSATT
121017-04 Status regnskap 2017-14
121017-05 Fordeling oppfølgingsansvar 2017-15
121017-06 KFU-info
121017-07 Handlingsplanen
121017-08 Samfunnsdugnad
121017-09 Grunnkurs: roller og oppgaver
121017-10 Kartlegging av skolers rapportering av leveranse og funn fra skoleundersøkelsen
121017-11 Kartlegging av skolenes hjemmeside og info om Oslo KFU
121017-12 Eventuelt – besøk av elevorganisasjonen/mobbeombudet

 

2. november 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
021117-01 Skille infosaker og diskusjonssaker
021117-02 Før dialogmøte med UDE
021117-03 Dato for skolegruppemøte med områdedirektørene 2017-16
021117-04 Budsjett 2018 2017-17
021117-05 Terminplan 2018 2017-18
021117-06 KFU-info
021117-07 Før møte med UDE om Its/Portalen
021117-08 Samfunnsdugnad
021117-09 Infosak – ressursfordelingsmodellen
021117-10 Infosak – Drammen KFU
021117-11 Infosak – SAMFOR
021117-12 Infosak – Oslostandard for overgang bhg-skole