Foreldrekonferansen 2021

‘Osloskolen under koronatiden – Alt blir bra!’

Onsdag 17. mars 2021 kl 18:30 – 20:30

Oslo KFU inviterer til en digital foreldrekonferanse. Fokuset vil ligge på Osloskolen under koronatiden. Elevenes psykiske helse vil være et naturlig tema, så vi viderefører den røde tråden fra tidligere år. Oslo KFU ønsker å gi innblikk i noen av koronassituasjonens påvirkninger i skolen. Vi ønsker også å gi innsikt i tilgjengelig kunnskap og eventuelt synliggjøre behov for ny kunnskap rundt temaene.

Målgruppen for konferansen er laget rundt eleven; engasjerte foresatte, og da særlig FAU-ledelser, skoleledere samt andre som jobber i skole- og sosialtjenesten. Endelig program vil bli lagt ut på denne siden og Facebook. Dette vil også bli sendt ut på mail til alle FAU-ene og skolelederne i Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at oppkopling i det digitale møterommet skjer i tidsrommet 18:00 – 18:25, slik at konferansen kan starte til rett tid.

Påmelding med navn og rolle/etat til postmottak@oslokfu.no innen 14.03.21. Innloggingsinformasjon og program vil bli tilsendt pr mail i forkant av konferansen.

_______________________________________________________________________________________

Foreldrekonferansen 2020

Oppdatert 11.03.20 kl. 11:24:
Oslo KFU har fulgt utviklingen nøye vedrørende corona-viruset, og har nå – i lys av de siste par dagers utvikling, både i antall smittede, oversikt over situasjonen og råd fra FHI, bestemt at vi dessverre må utsette Foreldrekonferansen 2020 på ubestemt tid. Vi har veldig lyst til å gjennomføre det fine programmet vi har satt sammen, men må gjøre det når dette er trygt og forsvarlig. Vi ser at det å samle representanter for så mange ulike skoler på ett sted, potensielt kan føre til smitte ut i hele Osloskolen med medførende karantener, stengning og mer. Det hverken kan eller vil vi ta sjansen på. Det har gått ut informasjon til alle berørte i dag. Oslo KFU ønsker, dersom det blir mulig, å invitere deg og ditt FAU til nytt forsøk når situasjonen er annerledes. Vi beklager dette på det sterkeste!

Onsdag 18. mars 2020 kl 17:30 – 20:30

Grensesvingen 6, Helsfyr

Hvordan kan vi skape en skole for alle? Hvordan kan vi skape en felleskapstanke mellom skolen, hjemmet og elevene for å balansere alle; Våre unge, lovende – fra det ene ytterpunktet til det andre?

Få med deg foredrag og påfølgende diskusjon rundt elevenes syn på ytterpunktene, en psykologspesialists syn på at elevene kan balanseres og løftes, en skoleleders tanker rundt hva som kan være nødvendig for å skape en god utvikling for elevene. Fjorårets viner av FAU-prisen vil også si noe om hvordan foreldrene og nærmiljøet kan bidra til balansen. I tillegg kommer representanter fra Oslo kommune for å synliggjøre systemperspektivet. Utdanningsdirektøren i Oslo vil snakke om at Alle barn er unike og Byråden for oppvekst og kunnskap vi snakke om det viktige laget rundt eleven.

Program

Påmelding med navn og skole/etat til postmottak@oslokfu.no innen 11.03.20.

_______________________________________________________________________________________

Foreldrekonferansen 2019

‘Laget til eleven’

Onsdag 20. mars 2019 kl 17:30 – 20:30

 

Program

Åpningsforedrag: Utdanningsetaten – direktør Kari Andreassen

Foredrag 1, Forebyggerne:: Nordberg skole og  Glasshuset –  rektor Lise Byom-Nilssen,  skolepsykolog Marit Henriksen Hughes, helsesykepleier Grete Salater og miljøterapeut Fernando Alcala

Foredrag 2, Byggerne: Hallagerbakken FAU og skole – FAU-leder Turid Skorpe Lannem og rektor Merete Mohn.

Foredrag 3, Reparatørene: Tøyen skole og Tøyen Sportsklubb – rektor Terje Andersen og leder Sindre Andresen.

Avslutningsforedrag: Byråd for oppvekst og kunnskap – Inga Marte Thorkildsen

 

Filmen som Tøyengjengen viste om livet på AKS:

 

_______________________________________________________________________________________

Foreldrekonferansen 2018

‘Inkludering, deltakelse og mestring’

Torsdag 15. mars 2018 kl 17:30 – 20:30

Skjermbilde 2018-02-12 kl. 17.55.31

Program

Foredrag 1: Astrid Søgnen – Utdanningsdirektør i Oslo

Foredrag 2: Apalløkka-laget

Foredrag 3: Kjerstin Owren – Mobbeombud i Oslo

Foredrag 4: Håvard Tjora

Foredrag 5: Inga Marte Thorkildsen

Avslutning: Allan Gloinson – Foreldrestemmen


Stormøte 22. mars 2017

Program

Foredrag 1: Udanningsdirektør Astrid Søgnen

Foredrag 2: Elevorganisasjonen Rahman Akhtar Chaudhry

Foredrag 3: Forandringsfabrikken (ingen presentasjon)

Foredrag 4: Helsesøster Nina Misvær

Foredrag 5: Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl

Foredrag 6: Nestleder Oslo KFU Allan Gloinson og Utfyllende tekst til foredrag 6

 


 

Stormøte 16. mars 2016

Program: Last opp program her 

Presentasjoner: Presentasjon fra Astrid Søgnen – Foreldre teller! – Prinsipp notat om regning og matematikk

Foreldrenes rolle i utvikling av barnets matematiske kompetanse BSF – Utdanningsspeilet 2015 -matematikk

Oppsummering: Oppsummeringspunkter fra Oslo KFU 

 


 

Stormøte 11. Mars 2015

Invitasjon til Stormøte 2015: Last opp invitasjonen her

Program: Last opp programmet her

Presentasjon fra Astrid Søgnen:  Last opp presentasjonen her

Presentasjon fra skolebyråden Anniken Hauglie: Last opp presentasjonen her


Stormøte 12. Mars 2014

Invitasjon til Stormøtet: Last opp vedlegg her

Program: Last opp vedlegg her.

Kortfattet sammendrag fra Stormøte 12. mars 2014: Last opp vedlegg her

Presentasjon fra Astrid Søgnen: Last opp vedlegg her