Skjermbilde 2017-06-20 kl. 10.09.45

 

Marienlyst skole har utarbeidet en sosial læreplan og lokal aktivitetsplan. Vi i Oslo KFU liker veldig godt det skolen skriver om foreldresamarbeid i definisjonen av sosial kompetanse. Her har de løftet frem og på en flott måte synliggjort hvorfor hjem-skole samarbeid er viktig og verdifullt. Planen har vært under utprøving og evaluering internt siste skoleår. Den vil videreføres og kontinuerlig justeres, i større eller mindre grad. Dersom andre skoler i Oslo funderer på om noe lignende skal utarbeides på egen skole, så ligger planen her – til inspirasjon! Lykke til og takk til Marienlyst skole for at dere deler!

MARIENLYST SKOLES sosiale plan v.06.07