Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.56.57

Her finner du lenker til dokumenter fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dem.

 

_______________________________________________________________________________________________

2020

11. februar, Kastellet skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

18. mars, Foreldrekonferansen 2020: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

2. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

Uke 16 eller 17 (april): Avlyst grunnet smittevern rundt covid-19.

Uke 41 (oktober): Skolegruppemøte A og B. Dato og vertsskole kommer.

22. oktober: Ekstraordinært årsmøte. Info kommer. 

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

Uke 47 eller 48 (november): Skolegruppemøte A og B. Dato og vertsskole kommer. 

 

_______________________________________________________________________________________________

2019

6. februar, Østensjø skole: InvitasjonAgenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

20. mars, Foreldrekonferansen 2019: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

25. april,  Gamlebyen skole: AgendaReferat – Presentasjon Gamlebyen skole – Presentasjon nettpatruljen

26. september, Skøyenåsen skole: Agenda – Referat – Presentasjon rektor – Presentasjon FAU – Sjekkliste for skoleleder – Presentasjon foreldreinvitasjon for rektorer – Veileder rollen skolegruppelederBrosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’ – Læringsrik mat på AKS

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

26. november, Ekeberg skole: Agenda – Referat – Presentasjon Ekeberg FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2018

13. februar, Rosenholm skole: Agenda – AVLYST grunnet folkemøte på Holmlia

15. mars, Foreldrekonferansen 2018: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april,  Kampen skole: Agenda – Referat – Presentasjon FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs

7. november, Manglerud skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2017

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon – Agenda – Referat – SMU spørreskjema –Ressursfordelingsmodellen – Presentasjon_rektor – Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

7. september, Tøyen skole: Invitasjon – Agenda – Referat

19. oktober, Grunnkurs: Invitasjon – Program  – For presentasjoner og andre dokumenter, gå til Grunnkurs

14. november, Mortensrud skole: Invitasjon – Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2016: 

13. April, Prinsdal skole: Agenda

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole: :

Invitasjon – Innkalling –  Rekruttering til SAMFOR – 

Presentasjon på Bekkelaget skole – Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon –Referat  – Nyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget – Presentasjon fra Seterbråten skole – Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

28. April, Ljan skole: Innkallelse – Presentasjon (agenda)_ – Presentasjon fra Ljan skole

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon – Referat – Informasjonsfolder: Ny i FAU? –  Retningslinjer for FAU på Kampen skole – Presentasjon: Voksne for barn – Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

19. November, Klemetsrud skole: Innkalling – Agenda


2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

  • 20. Januar, Munkerud skole: Referat
  • 10. Mars, Lamberseter skole: Referat
  • 25. Mai, Hauketo skole: Referat
  • 06. Oktober, Stenbråten skole: Referat
  • 17. November, Seterbråten skole: Referat

2008:

2007:

  • 12. September, Bjørnholt skole: Referat
  • 13. November, Prinsdal skole: Referat