Aksjon skolestart 24. mai 2017

skolestart

Kjære forelder og foresatt – grip sjansen til å bidra til ditt barns skolestart!

Barns og foreldres inntrykk etter det første møte med grunnskolen er av avgjørende betyding for HELE skoleløpet. Mange skoler er flinke til å være tydelig på at foreldrenes deltagelse er av betydning for barnas skolegang. Foreldrene er ansvarlige for barnas opplæring. Skolen skal med sine kunnskaper og kompetanse – sammen med hjemmet, bistå barnet etter beste evne. 

Oslo kommune inviterer årlig til et tverrfaglig møte for å legge til rette for best mulig skolestart – både for barna og foreldrene.  Oslo KFU er en av bidragsyterne i disse møtene. Klikk på lenkene under for informasjon, råd og tips til hvordan skolen og foreldrene kan samarbeide om våre barns skolestart. 

Organisering av følgegrupper 

Referat fra årets møte kommer når det er gjennomført