PPT

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Psykiskhelse i Osloskolene – Et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i praksis
– For å øve opp øyet som ser
– Ta aksjon
– Ikke slippe av syne
Tilbud til skolene ved krisehendelse – Noen ganger i livet oppstår en akutt krise og du trenger hjelp straks