Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk.
Ved mange skoler finnes det ravnegrupper (enten natteravner og/eller kveldsravner) der foreldre går runder på fredags/lørdags natten for å trygge lokalmiljøet. Dette er en fin anledning for foreldre til å bli bedre kjent.
Natteravnenes vedtekter
natteravn