FAU økonomi har blitt mer utfordrende i den senere tid, da banker må ha foretaksnummer for å opprette konti.

– Noen FAUer har en kontantkasse i skolens safe. Det er en løsning som kan være mulig ved mindre beløp.

– Noen har en egen konto som heter KFU eller FAU og disponeres av to i styret. For å sikre kontroll, kan man ha som post på hvert møte at regnskap siden sist legges fram. Dette kan være en god løsning.

– Opprette en stiftelse. Alle foreldrene på skolen kan opprette en stiftelse som får et organisasjonsnummer.

Stiftelsesdokument lag/forening/interesseorganisasjon – en gratis dokumentmal fra www.bedin.no.

Oslo KFU er registrert som en forening. Kort om prosessen -> Trykk her!
FUG’s anbefaling:

Opprette konto for FAU

Registrering av forening: Trykk her!

 

FAUbilde