FAU – din kanal til skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid.

FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Hvordan FAU velges og er sammensatt, avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst en foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordninger er.

Alle foreldrene som har barn på en skole, danner til sammen skolens foreldreråd. Foreldrerådet velges noen som skal være representanter i et arbeidsutvalg. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for hele foreldrerådet, og kalles FAU.

Et eksempel fra Bryn skole viser til hvordan man kan organisere et FAU: Se informasjonsfolder her, og hvordan ved å trykke her.

For mer informasjon, kan det leses i vår brosjyre  Innføring i FAU-arbeid