Innføringskurs i FAU-arbeid

 torsdag 5. november 2020

Tid: 18:30 – 21:00

Sted: Zoom

Invitasjon og agenda

Presentasjon Oslo KFU

FAU-KFU-skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste (UDE)

Oppsummering gruppearbeid 2020

 Innføringskurs i FAU-arbeid

 tirsdag 5. november 2019

Tid: 18:30 – 21:00

Sted: Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1, 0661 Oslo

Invitasjon

Program

Presentasjon Oslo KFU

Hva kan FAU forvente av skoleledelsen?

Notatark

Spørretimen og gruppearbeid 2019

 Innføringskurs i FAU-arbeid

 torsdag 18. oktober 2018

Tid: 18:30 – 21:00

Sted: Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1, 0661 Oslo

Invitasjon

Program

Presentasjon Oslo KFU

Presentasjon UDE, Petter Hagen

Notatark og eksempler

Oppsummering refleksjonsarbeidGrunnkurs torsdag 19. oktober 2017

Tid: 18:30 – 21:00

Sted: Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1, 0661 Oslo

Invitasjon

Program

Presentasjon Oslo KFU

Presentasjon UDE, Petter Hagen

Notatark deltakere

Linker til eksempler

Oppsummering fra gruppearbeid og ‘Spørretimen’


Grunnkurs 19. oktober 2016

Invitasjon til grunnkurs

 Program for grunnkurs 19.10.2016

Grunnkurs Presentasjon 2016

Grunnkurs presentasjon – Petter Hagen

 – Ny Brosjyre: Innføring i FAU-arbeid – 


Grunnkurs 14. Oktober 2015

Invitasjon og program

Grunnkurs presentasjon – Selje Lyngset

Oppsummering av gruppearbeid fra FAUer


Grunnkurs 15. Oktober 2014

Program

Presentasjon fra Områdedirektør Per-Korsvik


 

Grunnkurs 16. Oktober 2013

Invitasjon 

Innføring i FAU-Arbeid 2013

Verktøykassen for grunnkurset 2013

Evalueringsskjema

Veileder i skolebehovsplan 2013


Grunnkurs 17. Oktober 2012

Invitasjon

Brosjyre: Innføring i FAU 2012

Egenevaluering 2012

Resultat av evalueringsskjema 2012

samarbeid