Oslo KFU blir brukt som høringsinstans i flere sammenhenger. Vi bidrar jevnlig med innspill til ulike høringer i Oslo kommune. Vi blir også brukt som innspillspartner i andre sammenhenger. På denne siden legger vi ut dokumenter, som er offentlige, og hvor vi har bidratt.

Skolebehovsplanen 2018-2027 – mai 2017

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS – mars 2018

Skolebehovsplanen 2019-2028 – mai 2018

Veileder rusforebyggende arbeid – juni 2018

MinOsloskole – januar 2019

Nytt ordensreglement i osloskolen – september 2019

Ny opplæringslov – juni 2020

Inntaksutvalgets rapport – oktober 2020