4. januar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040118-01 Dialogmøte med UDE Attia
040118-02 Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet
040118-03 SAMFOR 2018-01
040118-04 Støtte henvisninger 2018-02
040118-05 Årsmøte Alle 2018-03
040118-06 Status økonomi Vickey
040118-07 FAU-prisen Erlend 2018-04
040118-08 Kompensering av reiseutgifter 2018-05

 

1. februar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010218-01 Før dialogmøte med UDE Attia
010218-02 Etter dialogmøtet med byråden Styret
010218-03 Årsmøte
010218-04 Foreldrekonferansen
010218-05 Endring i ordning med møtegodtgjørelse og refusjon 2018-06
010218-06 Oppfølging etter møtet med forhenværende skolebyråd: Mobbeombudet, Partnerskap mot mobbing og Elevundersøkelsen Attia, Attia og Allan, Erlend
010218-07 FAU-prisen Vickey
010218-08 KFU Ski Vickey
010218-09 Pensjon og forsikring for ansatt 2018-07
010218-10 Eventuelt: AKS og deltidsplasser,relasjon til Skolelederforbundet, honorar Forandringsfabrikken, SAMFOR oppløses Styret, Allan, Attia samt Allan og VIckey

 

1. mars 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010318-01 Før dialogmøte med UDE Erlend
010318-02 Etter dialogmøtet med byråden Attia
010318-03 Årsmøte – regnskap og budsjett Vickey
010318-04 Årsmøtet – handlingsplanen 2018/2019 Allan
010318-05 Høringer Allan
010318-06 Skolestarthefte Vickey og Allan
010318-07 Foreldrekonferansen Allan og Attia
010318-08 Eventuelt: SaLTo,Skolelederforbundet Oslo,Samfunnsdugnaden – Oslo KFU i arbeidsgruppa, Humor i Osloskolen Vickey og Allan, Allan og Allan 2018-08

 

3. mai 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
030518-01 Arbeidsfordeling i styret, 2018 Erlend
030518-02 Forberedelse til møte med UDE Allan
030518-03 Etter dialogmøte med byråden Vickey
030518-04 Høringer – oppsummering og status Allan
030518-05 Økonomi – status UTSATT
030518-06 Besøk Ski KFU Vickey og Allan
030518-07 KFU-info juni – innspill Erlend og Attia
030518-08 Eventuelt: SaLTo, Forskyve styre- og utvalgsmøte september 2018 Allan og Erlend

 

26. juni 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
260618-01 Oppsummering etter sommeravslutningskonferanse UDE og Avslutning Oslo KFU Live
260618-02 Status- Grunnkurs 2018- Foreldrekonferansen 2019- Mal til dialogpunkter LiveLive og AllanAllan
260618-03 Status- økonomioppdatering- registrering av bilag, ny rutine? VickeyLive
260618-04 Innspill til styret fra RK
260618-05 Innspill mediehåndtering Erlend
260618-06 KFU-info september – innspill
260618-07 Forberede neste dialogmøte med byråden Alle
260618-08 Forberede neste dialogmøte med UDE Allan
260618-09 Konferanse om ’Samfunnsdugnaden’ Allan
260618-10 Spørreundersøkelsen 2018

 

13. september 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
130918-01 Valgkomite Vickey 2018-09
130918-02 Høstens kurs om FAU-arbeid Erlend og Vickey
130918-03 Foreldrekonferansen 2019 Live og Allan
130918-04 Registrering av bilag/innfasing av ny rutine Live
130918-05 ‘Samfunnsdugnaden’ 19.09.18 Allan
130918-06 Spørreundersøkelsen 2018 Live
130918-07 Partnerskap mot mobbing Live og Attia
130918-08 Etter dialogmøte med byråden 27.08.18 Allan og Erlend
130918-09 Samarbeidspartnere – nå og fremover?
130918-10 Ved høringer – hvilket perspektiv ivaretar vi?
130918-11 Dialogmøte – UDE
130918-12 KFU-info – innspill til neste utgave?

 

2. oktober 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
021018-01 Utvikling av stilling for ansattressurs Vickey 2018-10
021018-02 Tilbud på regnskapsførsel/system Vickey 2018-11
021018-03 Høstens kurs om FAU-arbeid Erlend og Vickey
021018-04 Foreldrekonferansen 2019 Live 2018-12
021018-05 Gjennomgang av økonomi Vickey
021018-06 Datoer for skolegruppemøter, våren 2019 Vickey
021018-07 Etter dialogmøte med UDE Alle
021018-08 Erfaringskonferanse om 6-årsreformen Live
021018-09 Før dialogmøte med UDE
021018-10 Samarbeid med andre organisasjoner
021018-11 KFU-info – innspill til neste utgave?

 

1. november 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
011118-01 Innkalling og saksliste Vickey
011118-02 Protokoll fra møtet 021018 Alle
011118-03 Oppfølgingssaker og saker til vedtak Vickey 2018-13
011118-04 Etter høstens kurs om FAU-arbeid Erlend og Vickey
011118-05 Foreldrekonferansen 2019 UTSATT
011118-06 FAU-prisen 2019 Vickey
011118-07 Økonomistatus Vickey
011118-08 Opplæring i ny regnskapsføring Live
011118-09 Balanse/ubalanse – frivillighet og verv UTSATT
011118-10 Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene UTSATT
011118-11 Forberedelse til dialogmøte UDE Alle
011118-12 Forberedelse til dialogmøte byråd Alle
011118-13 KFU-info, innhold neste utgave Alle
011118-14 Møteplan fw
011118-15 Terminplan, våren 2019 Alle

 

6. desember 2018, fullstendig referat 

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
061218-01 Innkalling og saksliste Vickey
061218-02 Protokoll fra saksbehandling via mail i november Alle
061218-03 Oppfølgingssaker og saker til vedtak Vickey 2018-14
061218-04 Foreldrekonferansen 2019 Live og Allan
061218-05 FAU-prisen 2019 Vickey
061218-06 Økonomistatus Vickey
061218-07 Opplæring i ny regnskapsføring Live
061218-08 Årsmøte 2019 Vickey og Allan
061218-09 Etter dialogmøte byråd, 19.11.18
061218-10 Forberedelse til dialogmøte UDE
061218-11 Forberedelse til dialogmøte byråd
061218-12 Invitasjon til ‘Parental committes’
061218-13 Nettsidene
061218-14 Balanse/ubalanse – frivillighet og verv
061218-15 Etter seminar om karaktere og lekser, Tønsberg Live
061218-16 KFU-info, innhold neste utgave
061218-17 Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene
061218-18 Møteplan