Første torsdag i hver måned avholdes utvalgsmøter. Unntak er skoleferier og røde kalenderdager. Listen under viser datoene for møter der det ligger linker til agendaer, referater og eventuelle presentasjoner.

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2020:

5. januar: Kick off – AVLYST grunnet Covid-19

2. februar: Agenda – Referat

2. mars: Agenda

6. april:

4. mai:

8. juni:

7. september:

12. oktober:

2. november:

7. desember:

 

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2020:

9. januar: Kick off

6. februar: Agenda – Referat

5. mars: Agenda  –  Referat

2. april: AVLYST grunnet råd fra nasjonale helsemyndigheter.

7. mai: Agenda – Referat

3. juni: Agenda – Referat

1. september: Agenda – Avlyst

6. oktober: Agenda –  Referat

3. november: Agenda – Referat

1 . desember:

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2019:

10. januar: Kick off

7. februar: Agenda – Referat

7. mars: Agenda – Referat

4. april: Agenda – Referat

2. mai: AgendaReferat

5. juni: Invitasjon er sendt ut via Spond

5. september: Agenda – Referat

10. oktober: Agenda – Referat

7. november: Agenda – Avlyst

5 . desember: Agenda – Referat

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2018:

4. januar: Agenda – Referat

1. februar: Agenda – Referat

1. mars: Agenda – Referat

12. april: Agenda – Referat

3. mai: Agenda – Referat

7. juni: Agenda – Referat

13. september: Agenda – Omgjort til forlenget styremøte

11. oktober: Avlyst

1. november: Agenda – Avlyst

6 . desember:  Agenda – Referat

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2017:

5. januar: Agenda – Referat

2. februar: Agenda – Referat

2. mars: Agenda – Referat

6. april: Agenda – Referat

4. mai: Agenda – Referat

1. juni: Invitasjon sommeravslutning – Agenda – Referat

14. september: Agenda – Referat

12. oktober: Agenda – Referat

2. november: Agenda – Referat

7. desember: Invitasjon juleavslutning – Agenda – Referat


 

Møtedatoer i 2016:

07. Januar: Agenda – Referat

04. Februar: Agenda – Referat

03. Mars:  Agenda– Referat

07. April: Agenda – Referat

12. Mai: Agenda – Referat – Referat fra styremøte

08. Juni: Invitasjon sommeravslutning – Agenda – Referat

24. August: Referat fra styremøte

01. September: Agenda

20. September: Referat fra styremøte

29 September: Agenda – Referat

13. Oktober: Agenda

03. November: Agenda – Referat fra styremøte  – Referat fra utvalgsmøte 

08. Desember: Invitasjon – Agenda – Referat

 


 

Møtedatoer i 2015:

08. Januar: Agenda til utvalgsmøte – Referat

05. Februar: Agenda til utvalgsmøte – Referat fra utvalgsmøte – Oppdatering fra Oslo KFU til skolegruppemøte

05. Mars: Agenda til utvalgsmøte – Referat

09. April: Agenda (møtet ble endret til 07. mai)

07. Mai: Agenda – Referat

04. Juni: Agenda

03. September: Agenda – Referat

08. Oktober:  Agenda – Referat

05. November:  Agenda – Referat

03. Desember: Agenda


 

Møtedatoer i 2014 er:

09. Januar: Innkalling – Referat 

06. Februar: Innkalling – Referat 

06. Mars: Innkalling – Referat

03. April: Agenda – Referat

08. Mai:  Agenda – Referat 

14. August, Årsmøte 2014:  Agenda –  Referat fra utvalgsmøte

04. September: Agenda – Referat

09. Oktober: Agenda – Referat fra styremøte  – Referat fra utvalgsmøte

06. November: Agenda –  Referat fra styremøte – Referat fra utvalgsmøte

04. Desember: Agenda – Referat fra utvalgsmøte


 

Møtedatoer i 2013 er:

07. Februar: Innkalling – Referat

15. August:  Innkalling – Referat

05. September:  Innkalling – Referat – Informasjon fra Oslo KFU

10. Oktober: Innkalling – Referat

07. November : Innkalling – Referat – Informasjon fra Oslo KFU

16. November: Oslo KFU inspirasjon og fag seminar


 

Møtedatoer i 2012 er:

23. August: Referat

11. Oktober: Referat

25. Oktober: Referat

23. Desember: Referat – Informasjon fra Oslo KFU