2019-2020

Årshjulet viser de faste oppgavene og aktivitetene til Oslo KFU. Erfaringsmessig kan det forekomme enkeltemøter med andre interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere, men disse er ikke tidfestet. I tillegg jobber Oslo KFU med noen høringsutkast i løpet av et år. Det kan eksempelvis være innspill til rullerende planer som skolebehovsplan, ressursfordelingsmodellen og Oslostandarden. Ønsker du oversikt over aktivitetene i tabellformat, finner du den her:

Møteplan Oslo KFU 2017

Møteplan Oslo KFU 2018

Møteplan Oslo KFU 2019

Møteplan Oslo KFU 2020