mobbing1-626x302

Mobbing er et problem for mange barn og unge. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev – dvs.cirka én elev i hver klasse – blir mobbet hver dag i flere år. Mobbing er et stort problem! Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet.

Mobbing kan være:

  • Verbal (for eksempel bruk av kallenavn)
  • Sosial (for eksempell å bli holdt utenfor)
  • Materiell (for eksempel å få ødelagt klær og eiendeler)
  • Psykisk (for eksempel å bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
  • Fysisk (for eksempel å bli slått eller sparket)
  • Digital (for eksempel å bli ”hengt ut” på nettet)

Hvilke skade gjør mobbing?
Mobbing gjør barn ulykkelige og kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De mister selvtillit, blir innadvendte og kanskje syke. De prøver å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler også at det er deres egen skyld. Kanskje avreagerer de på sine søsken eller foreldre.

De vil sannsynligvis bli anspente og ukonsentrerte på skolen. Kanskje vil de ikke gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læringen og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige problemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrrelser, kriminelle handlinger og depresjoner.

Barn som mobber, får selv problemer – med skolen, foreldrene eller kameratene. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, så kan de selv ende opp med å bli upopulære.

For mer informasjon, les FUGs sider om mobbing: Link