Røde Kors har utviklet undervisningsmateriell rettet mot 1.-4. trinn. som skal hjelpe elevene å bearbeide det de har opplevd under koronapandemien så langt. Kanskje dette er noe for lærere på din skole? Materiellet er gratis og kan lastes ned. Du finner det her, under ‘Nyttige lenker’.

Heftet inneholder undervisningsopplegg med konkrete aktiviteter som bygger på Røde Kors sin lange erfaring med krisehjelp og psykososial støtte i krisesituasjoner, enten det dreier seg om krig, naturkatastrofer eller sårbare grupper i Norge og andre land.

Røde Kors skriver at de «er trygge på at dyktige lærere i norsk skole tilpasser ytterligere til nivå og modenhet hos akkurat deres elever og deres klasser. Innen 5.-7. og 8.-10. trinn skal samles på skolen igjen, håper vi å ha klart materiell for disse trinnene også».

Categories: NYHET 0 like

Comments are closed.