F_rsteskoledag

På denne siden vil du finne diverse informasjon i forbindelse med foresattes første møte med skolen. 


Oslostandard om skole-hjemsamarbeid: Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Pr 18.04.17 er den under revidering, og vi vil oppdatere siden vår så fort den nye versjonen foreligger. Målet med Oslostandarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Standarden er oversatt til seks språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen, som har elever i grunnskole eller på videregående skole.

Standarden er utarbeidet av Utdanningsetaten på oppdrag fra byrådet og er en del av byrådets satsning på sosial mobilitet. 

For mer informasjon, les brosjyren om Skole-hjem samarbeid her: PDF-Vedlegg

Presentasjon på foreldremøte fra Bryn skole” Første møte med skolen”

Video: De små ting gjør en forskjell” 

Intervju av Vickey Bonafede (leder i Oslo KFU): De foresatte er selve nøkkelen!”