årsmøteklubbe

22. oktober 2020

Informasjon om lokalitet vil komme.

kl 19:00 – 20:00

 

Innkalling og saksliste ekstraordinært årsmøte 2020

 

Oppdatering 08.10.20 kl 12:43:

Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20.
 
Oslo KFU opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Vi vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.