årsmøteklubbe

6. april 2021

kl 19:00 – 20:30

Informasjon om møtet gjennomføres ved fysisk oppmøte eller digitalt, vil komme nærmere møtedato.

 

Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde inn saker, er to måneder før årsmøtet.

Det vil si 06.02.21 innen kl 19:00.

 

Innkalling og saksliste (kommer)

Årsrapport 2020

Resultatregnskap 2020

Balanse 31. desember 2020

Saldobalanse 2020

Budsjett 2021

Handlingsplan for Oslo KFU 2021-2022

Kandidater til styreverv

Signert protokoll årsmøte 2021 (kommer)