Aksjon våryr, har som mål å hindre at unge under 18 år får kjøpt alkohol i Oslo.

alderskontroll-714x320

SAMFOR (Les mer her SAMFOR) består av Velferdsetaten, Utdanningsetaten, Næringsetaten, Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU), AV-OG-TIL, Oslo politidistrikt og Sammen lager vi et trygt Oslo (SaLTo).

Samarbeidet om “Aksjon våryr” har sitt utspring i SAMFOR (se vedlegg “Aksjon våryr 2016 – pressemelding i forkant“).

Det er klart for aksjonssamarbeidet mellom Næringsetaten og Oslopolitiet som skal motvirke at unge under 18 år får tak i alkohol.

Butikker med bevilling for salg av øl og rusbrus kontrolleres gjennom hele året, men under Aksjon våryr utføres det flere kontroller over flere helger, innen ulike deler av byen. Fokus på bruk av falsk legitimasjon og langing.

Næringsetatens kontrollerer rapporterer: “ Aksjon Våryr viser dermed at trenden fra de siste fem årene fortsetter, nemlig at stadig færre butikker tas for landing eller salg av alcohol til mindreårige.”

– Vi setter stor pris på at stadig flere setter i gang tiltak som bedre opplæring av butikkansatte gjennom for eksempel e-læringsprogrammer og «sperrer» på kassene der fødselsdato må tastes inn av ekspeditøren, sier Gunnhild Haugen, direktør i Næringsetaten.

Denne “butikkaksjonen” blir den første av en rekke by-omfattende kontroller frem mot skoleferien.

Tanken bak “Aksjon våryr” er at alle samarbeidspartnerne, i perioden medio april til medio juni, skal ha et ekstra trykk for å forebygge rusbruk blant mindreårige.

 Politiet sender bl.a. ut skriv til ungdomsskolene (se vedlegg  “Infoskriv til foreldre på ungdomstrinnet 2016“)

 SAMFOR har også tidligere laget en kronikk om problemstillingen. Kronikken gir bl.a. råd til foreldrene (se vedlegg “Du er kongen i ditt barns liv!”)

Næringsetaten og flere av Oslos politikretser samarbeider om Aksjon våryr. I fjor vår ble det under Aksjon Våryr avdekket tre tilfeller av salg av alkohol eller langing til mindreårige. I 2009 var det dobbelt så mange, og i 2010 var tallet fem.

 Alle henvendelser (spørsmål) vedrørende dette kan rettes til: Roy Cato Einarsen, Stovner politistasjon, telefon: 99241793, E-post: roy.einarsen@politiet.no