Oslo KFU har i lengre tid vært i dialog med Utdanningsetaten (UDE) om deling av klasselister ved den enkelte skole, da det har vært svært ulik forståelse av hvordan praksis kan være vedrørende deling av slike lister i Osloskolen. Det nye personvernregelverket trådde i kraft juli 2018, og via dialogen med UDE har det nå blitt avklart følgende:
Datatilsynet har utarbeidet en veiledning for utlevering av klasselister. Denne gir et tydelig signal om at klasselister er offentlige dokumenter og at disse kan deles så lenge de bare inneholder navn, adresse og telefonnummer. Skolen må imidlertid vurdere om noen av opplysningene er taushetsbelagte, eksempelvis om barn bor på barnevernsinstitusjon eller har hemmelig adresse. Slike opplysninger skal ikke deles ut.
Les mer om Datatilsynets retningslinjer på disse to lenkene:
Vi i Oslo KFU håper at avklaringen kan være til hjelp for ditt FAU i arbeidet med å finne gode løsninger for deling av elevinformasjon – i den enkelte klasse, på alle trinn.

Comments are closed.