En kortfattet og matnyttig veileder med tips og råd til hvordan skape et godt skole-hjemsamarbeid. Den tar for seg områdene ‘Dialog og samarbeid’, Læring og mestring’ samt ‘Trygget og trivsel’. Veilederen gir kokrete råd til hvordan man kan være med å påverke i skole-hjemsamarbeidet. Den viser også direkte linker til steder hvor man kan stille spørsmål vedrørende samarbeidet. Kanskje noe å laste ned på FAU-siden på din skole eller Facebook?

Her finner du veilederen ‘Samarbeid hjem-skole’

 

Skjermbilde 2018-02-14 kl. 08.30.06