I dag har vi sendt mail til alle FAUer vedrørende felles høringssvar på forslaget til ny opplæringslov. Grunnet tidens unormale normal, har Oslo KFU utsatt fristen fra 01.05.20 til 15.05.20.

Bør FAU bør sende lokale høringssvar? har vi fått flere henvendelser om. Svaret er JA! Jo flere registrerte svar som kommer inn om forslaget til ny opplæringslov, jo sterkere synliggjøres FAUenes og foreldrenes budskap. Vi vet at lista for å lage egne svar kan være høy, og at ikke alle FAU har mulighet til å jobbe med dette nå. Til alle FAU vil vi understreke følgende:

  • Oslo KFU jobber med å utarbeide et høringssvar.
  • Vi vil dele dette med dere rundt 15.06.20.
  • Dere kan sende inn samme svar som vi deler i midten av juni.
  • Og – det er fullt mulig å legge til noen lokale tilpasninger/hensyn på høringssvaret vårt.

I mailen informerte vi også om at siden slutten av februar har Oslo KFU samarbeidet med KFUer i Oslo og Viken om høringsutkastet til ny opplæringslov. Det har vært både fysisk og digitale møter, og samarbeidet fortsetter frem mot sommeren. FUG er også en del av prosessen. Oslo KFU er takknemlig for den gode kontakten vi har med FUG, både i denne og andre saker. Her finner dere informasjon om samarbeidet og prosessen vi står i.

 

Comments are closed.