Første torsdag i hver måned avholdes  styremøter i Oslo KFU. Dersom datoen er i en skoleferie eller offentlig fridag, flyttes møtet til torsdagen etter. Referatene og vedtakene fra møtene i 2016 og 2017 ligger tilgjengelig under denne fanen. Styreprotokollen for 2018 ligger også her, og den oppdaterers jevnlig i etterkant av møtene.