21. januar 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
210120-01 Innkalling og saksliste Live
210120-02 Protokoll fra desember 2019 Alle
210120-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
210120-04 Gjennomgang av innkomne saker og invitasjoner Attia
210120-05 Kommunikasjon og oversikt generelt Allan
210120-06 Årsrapport 2019 – status og gjennomgang Live 2020-01
210120-07 Årsmøte – kandidater og valg
210120-08 Handlingsplan
Eventuelt
Møteplan

 

6. februar 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
060220-01 Innkalling og saksliste Live
060220-02 Protokoll fra januar 2020 Alle
060220-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
060220-04 Møteplan 2020 Live
060220-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner Live
060220-06 Årsmøte Live 2020-02
060220-07 Handlingsplan Allan
060220-08 Handlingsplan
Eventuelt
Møteplan

 

5, mars 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
050320-01 Innkalling og saksliste Live
050320-02 Protokoll fra februar 2020 Alle
050320-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
050320-04 Handlingsplan Allan
050320-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner Live
050320-06 Årsmøte Live
Eventuelt
Møteplan