21. januar 2020, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
210120-01 Innkalling og saksliste Live
210120-02 Protokoll fra desember 2019 Alle
210120-03 Foreldrekonferansen 2020 Attia
210120-04 Gjennomgang av innkomne saker og invitasjoner Attia
210120-05 Kommunikasjon og oversikt generelt Allan
210120-06 Årsrapport 2019 – status og gjennomgang Live 2020-01
210120-07 Årsmøte – kandidater og valg
210120-08 Handlingsplan
Eventuelt
Møteplan