7. februar 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070219-01 Innkalling og saksliste
070219-02 Protokoll fra desember 2018
070219-03 Endringer i vedtekter #1 2019-01
070219-04 Endringer i vedtekter #2 2019-02
070219-05 Oppsett av attestering i PowerOffice 2019-03
070219-06 Foreldrekonferansen 2019
070219-07 Økonomistatus
070219-08 Årsmøte 2019
070219-09 Nettsidene
070219-10 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19
070219-11 Forberedelse til dialogmøte UDE
070219-12 Forberedelse til dialogmøte byråd
KFU-info, innhold neste utgave
070219-14 Endring i styret 2019-04
070219-15 Møteplan

 

7. mars 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070319-01 Innkalling og saksliste
070319-02 Protokoll fra februar 2019
070319-03 Foreldrekonferansen 2019
070319-04 Økonomistatus
070319-05 Årsmøte 2019
070319-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner
070319-07 Styresammensetning og arbeidsfordeling/ansvar
070319-08 Rekruttering til skolegruppene – hvordan?
070319-09 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19
070319-10 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19
070319-11 Forberedelse til dialogmøte UDE, 08.04.19
070319-12 Forberedelse til dialogmøte byråd UTSATT
070319-13 KFU-info, innhold neste utgave
070319-14 Eventuelt: søknad om midler
070319-15 Møteplan

 

26. mars 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
260319-01 Innkalling og saksliste
260319-02 Protokoll fra februar 2019
260319-03 Gjennomgang av økonomi
260319-04 Årsmøtet 2019
260319-05 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner
260319-06 Evaluering Foreldrekonferansen 2019 UTSATT
260319-07 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19
260319-08 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19
260319-09 Forberedelse til dialogmøte UDE, 08.04.19
260319-10 Forberedelse til dialogmøte byråd, 06.05.19
260319-11 Møteplan

 

2. mai 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020519-01 Innkalling og saksliste
020519-02 Protokoll fra april 2019
020519-03 FAU-prisen 2019, utbetaling av premiepenger 2019-05
020519-04 Gave til avgått styreleder 2019-06
020519-05 Gjennomgang av økonomi
020519-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner
020519-07 Oslo KFU og spesialskolene
020519-08 KFU-info i juni
020519-09 Møteplan høsten 2019 – våren 2020
020519-10 Etter dialogmøte UDE, 08.04.19
020519-11 Forberedelse dialogmøte byråd, ukjent dato
020519-12 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? UTSATT
020519-13 Møteplan

 

25. juni 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
250619-01 Innkalling og saksliste
250619-02 Protokoll fra mai 2019
250619-03 Åpne saker
250619-04 Etter møtet med byråd, 24.06.19
250619-05 Før møtet med UDE, 28.06.19
250619-06 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
250619-07 Felles ordensreglement for Osloskolen
250619-08 Spørreundersøkelsen 2019
250619-09 Skolegrupper
020519-10 Møteplan

 

22. auguat 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
220819-01 Innkalling og saksliste
220819-02 Protokoll fra juni 2019
220819-03 Oppfølging av saker fra styremøte i juni Ja
220819-04 Fordeling av ansvar høsten 2019
220819-05 Skolegruppemøter høst 2019
220819-06 Spørreundersøkelsen 2019, foreløpige resultater
220819-07 Hjemmesiden Ja
220819-08 Møteplan

 

5. september 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
050919-01 Innkalling og saksliste
050919-02 Protokoll fra august 2019
050919-03 Prosjekt nettside 2019-07
050919-04 Fellesbrev; innspill til lærerutdanningen UTSATT Ja
050919-05 Revidert ordensreglement, våre innspill
050919-06 Kurs i FAU-arbeid 051119
050919-08 Møteplan

 

10. oktober 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
101019-01 Innkalling og saksliste
101019-02 Protokoll fra september 2019
101019-03 Medlemsregister
101019-04 Skolegruppene – status og ansvar
101019-05 Prosjekt nettside
101019-06 Forum for FAU-ledere
101019-07 Kurs i FAU-arbeid, 051119
101019-08 Forberedelser dialogmøte UDE, 28.10.19
101019-09 KFU-info november
101019-10 Møteplan

 

7. november 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
071119-01 Innkalling og saksliste
071119-02 Protokoll fra oktober 2019
071119-03 Søknad om driftsmidler og budsjett 2020 2019-08
071119-04 Møteplan 2020 2019-09
071119-05 Tidsfrister – internt og eksternt
071119-06 Evaluering ’Kurs i FAU-arbeid’ 2019
071119-07 Forberedelser dialogmøte UDE, 06.12.19
071119-08 Forberedelser dialogmøte OVK, 06.12.19
071119-09 Gjennomgang av tilbud ny nettside UTSATT
071119-10 Eventuelt
071119-11 Møteplan

 

5. desember 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
051219-01 Innkalling og saksliste
051219-02 Protokoll fra november 2019
051219-03 Gjennomgang av tilbud ny nettside 2019-10
051219-04 Forberedelser dialogmøte UDE, 06.12.19
051219-05 Forberedelser dialogmøte OVK, 09.12.19
051219-06 Ubesvarte henvendelser
051219-07 Eventuelt
051219-08 Møteplan