7. februar 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070219-01 Innkalling og saksliste Vickey
070219-02 Protokoll fra desember 2018 Alle
070219-03 Endringer i vedtekter #1 Vickey 2019-01
070219-04 Endringer i vedtekter #2 Vickey 2019-02
070219-05 Oppsett av attestering i PowerOffice Vickey 2019-03
070219-06 Foreldrekonferansen 2019 Live
070219-07 Økonomistatus Vickey
070219-08 Årsmøte 2019 Vickey
070219-09 Nettsidene
070219-10 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19
070219-11 Forberedelse til dialogmøte UDE Live
070219-12 Forberedelse til dialogmøte byråd Live
KFU-info, innhold neste utgave
070219-14 Endring i styret 2019-04
070219-15 Møteplan

 

7. mars 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070319-01 Innkalling og saksliste Live
070319-02 Protokoll fra februar 2019 Alle
070319-03 Foreldrekonferansen 2019 Live/Allan
070319-04 Økonomistatus Vickey
070319-05 Årsmøte 2019 Vickey
070319-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner Live/Marianne
070319-07 Styresammensetning og arbeidsfordeling/ansvar Alle
070319-08 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? Alle
070319-09 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19 Live
070319-10 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19 Live
070319-11 Forberedelse til dialogmøte UDE, 08.04.19 Live
070319-12 Forberedelse til dialogmøte byråd UTSATT
070319-13 KFU-info, innhold neste utgave Live
070319-14 Eventuelt: søknad om midler Allan
070319-15 Møteplan

 

26. mars 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
260319-01 Innkalling og saksliste Live
260319-02 Protokoll fra februar 2019 Alle
260319-03 Gjennomgang av økonomi Vickey
260319-04 Årsmøtet 2019 Vickey
260319-05 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner Live/Marianne
260319-06 Evaluering Foreldrekonferansen 2019 UTSATT
260319-07 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19 Alle
260319-08 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19 Alle
260319-09 Forberedelse til dialogmøte UDE, 08.04.19 Live
260319-10 Forberedelse til dialogmøte byråd, 06.05.19 Live
260319-11 Møteplan

 

2. mai 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020519-01 Innkalling og saksliste Live
020519-02 Protokoll fra april 2019 Alle
020519-03 FAU-prisen 2019, utbetaling av premiepenger Live 2019-05
020519-04 Gave til avgått styreleder Live 2019-06
020519-05 Gjennomgang av økonomi Live
020519-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner Live/Marianne
020519-07 Oslo KFU og spesialskolene UTSATT
020519-08 KFU-info i juni
020519-09 Møteplan høsten 2019 – våren 2020 Alle
020519-10 Etter dialogmøte UDE, 08.04.19 Live
020519-11 Forberedelse dialogmøte byråd, ukjent dato Live
020519-12 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? UTSATT
020519-13 Møteplan

 

25. juni 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
250619-01 Innkalling og saksliste Live
250619-02 Protokoll fra mai 2019 Alle
250619-03 Åpne saker Live/Marianne
250619-04 Etter møtet med byråd, 24.06.19 Live/Attia
250619-05 Før møtet med UDE, 28.06.19 Live
250619-06 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret Alle
250619-07 Felles ordensreglement for Osloskolen Alle
250619-08 Spørreundersøkelsen 2019
250619-09 Skolegrupper
020519-10 Møteplan

 

22. august 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak FO
220819-01 Innkalling og saksliste Live
220819-02 Protokoll fra juni 2019 Alle
220819-03 Oppfølging av saker fra styremøte i juni Live Ja
220819-04 Fordeling av ansvar høsten 2019 Live
220819-05 Skolegruppemøter høst 2019 Alle
220819-06 Spørreundersøkelsen 2019, foreløpige resultater Alle
220819-07 Hjemmesiden Alle Ja
220819-08 Møteplan

 

5. september 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak Åpen
050919-01 Innkalling og saksliste Live
050919-02 Protokoll fra august 2019 Alle
050919-03 Prosjekt nettside Live 2019-07
050919-04 Fellesbrev; innspill til lærerutdanningen UTSATT Ja
050919-05 Revidert ordensreglement, våre innspill Live
050919-06 Kurs i FAU-arbeid 051119 Alle
050919-08 Møteplan