Her vil vi legge ut styreprotokollene fra styremøtene som gjennomføres i 2019.