7. februar 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070219-01 Innkalling og saksliste Vickey
070219-02 Protokoll fra desember 2018 Alle
070219-03 Endringer i vedtekter #1 Vickey 2019-01
070219-04 Endringer i vedtekter #2 Vickey 2019-02
070219-05 Oppsett av attestering i PowerOffice Vickey 2019-03
070219-06 Foreldrekonferansen 2019 Live
070219-07 Økonomistatus Vickey
070219-08 Årsmøte 2019 Vickey
070219-09 Nettsidene
070219-10 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19
070219-11 Forberedelse til dialogmøte UDE Live
070219-12 Forberedelse til dialogmøte byråd Live
KFU-info, innhold neste utgave
070219-14 Endring i styret 2019-04
070219-15 Møteplan

 

7. mars 2019, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
070319-01 Innkalling og saksliste Live
070319-02 Protokoll fra februar 2019 Alle
070319-03 Foreldrekonferansen 2019 Live/Allan
070319-04 Økonomistatus Vickey
070319-05 Årsmøte 2019 Vickey
070319-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner Live/Marianne
070319-07 Styresammensetning og arbeidsfordeling/ansvar Alle
070319-08 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? Alle
070319-09 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19 Live
070319-10 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19 Live
070319-11 Forberedelse til dialogmøte UDE, 08.04.19 Live
070319-12 Forberedelse til dialogmøte byråd UTSATT
070319-13 KFU-info, innhold neste utgave Live
070319-14 Eventuelt: søknad om midler Allan
070319-15 Møteplan