2. februar 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020217-01 Terminplan 2017/Årshjul Vickey 2017-01
020217-02 Handlingsplan, ferdigstilling til årsmøte Allan
020217-03 Status for stormøte Attia, Allan
020217-04 Vedtaksprotokoll Erlend
020217-05 Sekretær Vickey
020217-06 Budsjett 2017 – status driftsmidler Vickey 2017-02
020217-07 Årsmøtet Vickey 2017-03
020217-08 Etter statusmøte med byråd i november Vickey
020217-09 Etter statusmøte med Utdanningsetaten Vickey 2017-04
020217-10 Samarbeid med Elevorganisasjonen Allan
020217-11 Høringsnotat fra Byråd for oppvekst og utdanning Erlend
020217-12 Evalueringsskjema – skolens psykososiale plan UTSATT

 

2. mars 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
020317-01 Status for kommende stormøte 22. mars Allan
020317-02 Status for kommende årsmøte 19. april Vickey 2017-05
020317-03 Status for vedtaksprotokoll Erlend
020317-04 Publisering/promotering av kurs på hjemmeside/Facebook Alle 2017-06
020317-05 Status høstens grunnkurs 18. oktober Erlend, Vickey 2017-07
020317-06 Status driftsmidler 2017 UTSATT
020317-07 Samtalepunkter med byråd og UDE Alle

 

6. april 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
060417-01 Etter stormøte 22. mars Attia, Allan
060417-02 Status årsmøte 19. april Vickey 2017-08
060417-03 Budsjett 2017 – status driftsmidler Vickey
060417-04 Etter dialogmøtet med UDE i februar Alle
060417-05 Etter dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap Alle  2017-09
060417-06 Spørreundersøkelse før sommeren Vickey
060417-07 Justeringer til evalueringsskjemaet Allan
060417-08 Revidering av standarden for skole-hjemsamarbeid Erlend 2017-10

 

4. mai 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040517-01 Økonomisk status, bankkort KFU Vickey
040517-02 Fordeling av oppgaver i styret Alle 2017-11
040517-03 Evaluering av Stormøtet Allan, Attia 2017-12
040517-04 Rutiner fremover- Skolegruppemøter Styret, gruppeledere, sekretær
040517-05 Innspill til partiene opp mot kommende Stortingsvalg Erlend

 

14. september 2017, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
140917-01 Evaluering av stormøte Attia, Allan
140917-02 Samfunnsdugnad Allan
140917-03 Revidering av standard for skole-hjemsamarbeid Allan, Attia, Erlend
140917-04 Status fra styret: daglig drift, styremøtene, høringer, handlingsplan, utvalgsmøtene, partnerskap mot mobbing og forberedelse av dialogmøtene. Styret
140917-05 Rutiner fremover - Skolegruppemøter
140917-06 Forberedelse av kommende aktivitet: skolegruppemøter, grunnkurs og dialogmøte med UDE
140917-07 Arbeid fremover Erlend, Attia