Hvert år sender Oslo KFU ut en spørreundersøkelse til alle våre registrerte FAU-medlemmer. Alle FAU-ene får tilsendt en lenke hvor det kan svares på undersøkelsen, og Oslo KFU har et ønske om at lenken distribueres til samtlige som sitter i FAU ved sin skole. På den måten får vi et størst mulig svargrunnlag. Resultatene fra denne danner grunnlaget for mange av våre aktiviteter og mulige fokusområder for fremtiden.

 

Sporreundersokelse.jpg.100.320.290.2009.9.23.0.29.2