Dagen barn og unge bruker sosiale medier mer eller mindre aktivt. Internett, mobiltelefon og nettbrett brukes daglig av de fleste. Det er både fordeler og ulemper ved sosiale medier, og de færreste barn og unge er seg dette bevisst. Her er noen lenker som kan være nyttige for oss foreldre:

Barn på sosiale medier

Snakkomspill.no

Medietilsynet – Barn og sosiale medier