Oslo KFU er svært opptatt av MAGIEN skolelederen kan skape i skolens første møte med oss foreldre. Vi har tro på at å invitere foreldrene inn til et reelt samarbeid mellom hjem og skolen, vil føre til positive ringvirkninger. Først og fremst for barna våre, men også for skolen som helhet og oss foreldre. Oslo KFU har utarbeidet en ‘sjekkliste for skoleledere’, og vi håper at elementer fra denne vil være synlig i foreldremøtene ved mange skoler i byen vår den kommende uka: Råd til skoleledere når de inviterer foreldre til aktiv deltakelse i skolens råd og utvalg

Comments are closed.