Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.57.25

Her finner du lenker til  fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dokumentene.


2017

15. februar, Huseby skole: Invitasjon - Agenda - Referat - SMU spørreskjema - Ressursfordelingsmodellen

27. april, Majorstuen skole: Agenda - Referat - Presentasjon områdedirektørene

27. september, Ila skole: Invitasjon - Agenda - Referat legges ut i etterkant av møtet

15. november, Fagerborg skole: agenda kommer nærmere møtet

______________________________________________________________________________________________

2016

18. April, Bjørnsletta skole:  Agenda - Referat -  Presentasjon fra områdedirektør

08. september, Grindbakken skole: Invitasjon - Agenda - Referat

Presentasjon Grindbakken skole Tips, råd og anbefalinger til foresatte ved Lysejordet skole - Voksne For Barn

23. November, Marienlyst skole: Invitasjon - Agenda - Rekruttering til SAMFOR

Presentasjon fra UDE - Presentasjon på Marienlyst skole - Referat

2015

12. Februar, Majorstua skole: Presentasjon  - Referat

23. April, Ruseløkka skole: InvitasjonReferat -  Presentasjon fra Ruseløkka skole

19. November, Svendstuen skole: Invitasjon 


 

2014 

14. Januar, Lysejordet skole:   Agenda - Referat

06. Mai, Bogstad skole: Agenda  – Presentasjon av Bogstad skole - Referat - Områdemøte våren 2014

09. Oktober på Uranienborg skole: Agenda - Referat

Presentasjon av Uranienborg skole
Rutiner ved fravær – Uranienborg skole

Rutine ved forsent komming
Informasjonshefte 2014-2015


2013

30. Januar på Hovseter skole: Innkalling -  Referat - Presentasjon: Elektronisk registreringssystem

18. April på Øraker skole: Agenda - Referat

07. Mars på Sørkedal skole (Trafikksikring): Referat

10 Oktober på Vinderen skole: Agenda2012

09. Januar på Bestum skole (Trafikksikring): Innkalling -  Referat

16. Februar på Bestum skole: Innkalling - Referat

05. Mars på Lysejordet skole (Trafikksikring): Innkalling - Referat

22. Mai på Sollerudstranda skole:  Innkalling 

25. Oktober på Lilleaker skole: Agenda - Referat

2011

17. Februar på Huseby skoleInnkalling - Referat

29. September på Bygdøy skole:  Innkalling - Referat

17. November på Uranienborg skoleInnkalling


2010

07. April på Voksen skole: Innkalling

10. Juni på Vinderen skole:  Innkalling - Referat

30. September på Ruseløkka skole:  Innkalling - Referat

02. Desember på Bestum skole:  Innkalling - Referat -  Presentasjon (Early year) 


2009: 10. November på Øraker ungdomsskole: Innkalling - Referat


2006: Områdemøte 10.Oktober: Referat