Her finner du lenker til  fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at mange av lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dokumentene.

 

2021

17. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat – Nærskolen som møtearena – Svarbrev Utdanningsdirektør om ny struktur på skolegrupper – Høring i kultur- og utdanningsutvalget vedrørende omorganisering av UDE – Tale Utdanningsdirektør 210221

17. mars, Foreldrekonferansen 2021: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

6. april, Årsmøte 2021. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

20. april: Digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene. Info kommer.

_______________________________________________________________________________________________

2020

13. februar, Lutvann skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

18. mars, Foreldrekonferansen 2020: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

2. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

Uke 16 eller 17 (april): Avlyst grunnet smittevern rundt covid-19.

15. oktober, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat – Presentasjon UDE

22. oktober: Ekstraordinært årsmøte. UTSATT grunnet koronasituasjonen.

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

24. november, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat – Presentasjon skoletur på ungdomsskolen

 

_______________________________________________________________________________________________

2019

6. februar, Ammerud skole: Invitasjon AVLYST

20. mars, Foreldrekonferansen 2019: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

24. april, Furuset skole: Agenda – ReferatMestringsteam Furuset skole – Presentasjon nettpatruljen

24. september, Tveita skole: Agenda – Referat – Presentasjon Tveita skole – Sjekkliste for skoleleder – Presentasjon foreldreinvitasjon for skoleleder – Brosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’ – Læringsrik mat på AKS

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

28. november, Rødtvet skole: Agenda – Referat –  Presentasjon Rødtvet skole – Presentasjon områdedirektørene – Hvordan lagres FAU-dokumenter?

_______________________________________________________________________________________________

2018

8. februar, Bryn skole: Temakveld om mobbing Invitasjon Påmelding via http://kortlink.no/3au

15. mars: Foreldrekonferansen 2018. For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

5. april, Linderud skole: Agenda – Referat – Presentasjon Linderud – Presentasjon områdedirektører

12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

26. september, Refstad skole: Agenda – Referat – Presentasjon Digital læring på Refstad skole

18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs

21. november, Ammerud skole: Agenda – Referat – Presentasjon Ammerud – Presentasjon områdedirekøtrene

_______________________________________________________________________________________________

2017

27. april, Sinsen skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

19. oktober, Grunnkurs: Invitasjon – Program – For presentasjoner og andre dokumenter, gå til Grunnkurs

21. november, Rødtvet skole: Invitasjon – Agenda – Referat – Presentasjon rektor og FAU – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2016

03.mai, Haugerud skole: Agenda – Presentasjon – Referat

24. november, Frydenberg skole (fellesmøte for skolegruppe C og D): Agenda – Referat – Presentasjon

______________________________________________________________________

2015

12. Februar, Stovner skole: Invitasjon –Referat

29. April, Tveita skole: Invitasjon – Referat

24. November, Trosterud skoleInvitasjon –  Agenda 


2014 

23. Januar, Vålerenga skole: Fellesmøte for skolegruppe B og C:

23. April, Haugenstua skole: Innkalling – Referat

21. Mai, Trosterud skole: Innkalling(Møte avlyst)

20. Oktober, Trosterud skole: Agenda – Referat

20. November, Bryn skole:  Teaser – Innkalling –  FAU: Informasjonsfolder fra Bryn skole – Presentasjon – Referat

Årsrapport skoleår 2013/2014: ÅRSRAPPORT


2013

Informasjonsskriv – Årshjul for året 2013

16. Januar, Stovner skole: Agenda – Referat

25. April, Lindeberg skoleInnkalling– Referat – Oppsumering 2007-2012

07. Mai, Rustad skole: Fellesmøte for skolegruppe B og C:

07. November, Lutvann skole: Agenda – Referat


2012

Informasjonsskriv August 2012

08. Februar, Bakås skole: Agenda – Referat – Årshjul

18. April, Gran skoleInnkalling– Referat – Oppsummering og tilbakemelding

07. November, Bakås skole: Agenda – Referat – SMU-rutine


2011

13. Januar, Rommen skole: Referat

03. Mai, Ellingsrudåsen skole: Innkalling – Referat – Skole og hjem erklæring på Ellingsrudåsen

28. September, Haugerud ungdomskole: Innkalling – Referat

Pedagogisk psykologisk tjeneste, presentasjon


2010

20. Januar, Bryn skole: Referat

29. April, Bryn Skole: Innkalling – Referat


2009

21. Januar, Ellingsrudåsen skole: Referat


2007

11. Januar, Stig skole: Referat

23. April, Haugenstua skole: Referat