Agendaer og referater fra skoleguppemøtene

_______________________________________________________________________________________________

2017

27. april, Sinsen skole: Agenda - Referat - Presentasjon områdedirektørene

 

_______________________________________________________________________________________________

2016

03.mai, Haugerud skole: Agenda - Presentasjon - Referat

24. november, Frydenberg skole (fellesmøte for skolegruppe C og D): Agenda - Referat - Presentasjon

______________________________________________________________________

2015

12. Februar, Stovner skole: Invitasjon -Referat

29. April, Tveita skole: Invitasjon - Referat

24. November, Trosterud skoleInvitasjon -  Agenda 


2014 

23. Januar, Vålerenga skole: Fellesmøte for skolegruppe B og C:

23. April, Haugenstua skole: Innkalling - Referat

21. Mai, Trosterud skole: Innkalling(Møte avlyst)

20. Oktober, Trosterud skole: Agenda - Referat

20. November, Bryn skole:  Teaser - Innkalling -  FAU: Informasjonsfolder fra Bryn skole - Presentasjon - Referat

Årsrapport skoleår 2013/2014: ÅRSRAPPORT


2013

Informasjonsskriv - Årshjul for året 2013

16. Januar, Stovner skole: Agenda - Referat

25. April, Lindeberg skoleInnkallingReferat - Oppsumering 2007-2012

07. Mai, Rustad skole: Fellesmøte for skolegruppe B og C:

07. November, Lutvann skole: Agenda - Referat


2012

Informasjonsskriv August 2012

08. Februar, Bakås skole: Agenda - Referat - Årshjul

18. April, Gran skoleInnkallingReferat - Oppsummering og tilbakemelding

07. November, Bakås skole: Agenda - Referat - SMU-rutine


2011

13. Januar, Rommen skole: Referat

03. Mai, Ellingsrudåsen skole: Innkalling - Referat - Skole og hjem erklæring på Ellingsrudåsen

28. September, Haugerud ungdomskole: Innkalling - Referat

Pedagogisk psykologisk tjeneste, presentasjon


2010

20. Januar, Bryn skole: Referat

29. April, Bryn Skole: Innkalling - Referat


2009

21. Januar, Ellingsrudåsen skole: Referat


2007

11. Januar, Stig skole: Referat

23. April, Haugenstua skole: Referat