Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.57.05

Agendaer og referater fra skolegruppemøtene

____________________________________________________________________________________________

2017

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon - Agenda - Referat - SMU spørreskjema - Ressursfordelingsmodellen - Presentasjon_rektor - Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda

_____________________________________________________________________________________________

2016

28. April, Høyenhall skole: Agenda - Referat - Presentasjon

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole

Invitasjon - Innkalling -  Rekruttering til SAMFOR 

Presentasjon på Bekkelaget skole - Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon - ReferatNyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget - Presentasjon fra Seterbråten skole Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

16. April, Jordal skoleInvitasjon - Referat

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon Referat - Informasjonsfolder: Ny i FAU?  Retningslinjer for FAU på Kampen skole - Presentasjon: Voksne for barn - Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

12. November, Trasop skole: Innkalling -  Referat - Presentasjon fra Trasop skole - Presentasjon av Bente Borrebæk


 

2014:

23. Januar, Vålerenga skole Fellesmøte for skolegruppe B og C:

24. April, Vahl skole: Innkalling - Referat

18. September, Gamlebyen skole: Agenda  - Referat

20. November,  Tøyen skole: Agenda - Referat


2013:

05. Mars, Østensjø skole: Innkalling - Referat

07. Mai, Rustad skole: Trafikksikkerhet og skolestart – Fellesmøte for Skolegruppe B og C:

14 .November, Oppsal Skole: Innkalling - Referat


2012:

31. Januar, Abildsø skole: Innkalling - Referat

10. Mai, Bøler skole:

13. November, Skullerud skole: Innkalling - Referat


2011:

25. Januar, Rustad skoleInnkalling - Referat

14. April, Østensjø skole: Innkalling - Referat

27. September, Vålerenga skole: Innkalling -  Referat

08. November, Nøklevann skoleInnkalling -  Referat


2010:

12. Januar, Abildsø skole Innkalling - Referat - Presentasjon fra Abildsø Skole

21. April, Rustad skole: Innkalling - Referat - Presentasjon fra Rustad skole

30. September, Høyenhall skole: Innkalling - Invitasjon