Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.57.05

Her finner du lenker til  fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dokumentene.

 

2021

17. februar, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat (kommer) – Nærskolen som møtearena

17. mars, Foreldrekonferansen 2021: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

6. april, Årsmøte 2021. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

20. april: Digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene. Info kommer.

 

_______________________________________________________________________________________________

2020

11. februar, Kastellet skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

18. mars, Foreldrekonferansen 2020: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

2. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

Uke 16 eller 17 (april): Avlyst grunnet smittevern rundt covid-19.

15. oktober, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat – Presentasjon UDE

22. oktober: Ekstraordinært årsmøte. UTSATT grunnet koronasituasjonen.

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

24. november, digitalt skolegruppemøte for alle skolegruppene: Agenda – Referat – Presentasjon skoletur på ungdomsskolen

_______________________________________________________________________________________________

2019

6. februar, Østensjø skole: InvitasjonAgenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

20. mars, Foreldrekonferansen 2019: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

25. april,  Gamlebyen skole: AgendaReferat – Presentasjon Gamlebyen skole – Presentasjon nettpatruljen

26. september, Skøyenåsen skole: Agenda – Referat – Presentasjon rektor – Presentasjon FAU – Sjekkliste for skoleleder – Presentasjon foreldreinvitasjon for rektorer – Veileder rollen skolegruppelederBrosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’ – Læringsrik mat på AKS

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

26. november, Ekeberg skole: Agenda – Referat – Presentasjon Ekeberg FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2018

13. februar, Rosenholm skole: Agenda – AVLYST grunnet folkemøte på Holmlia

15. mars, Foreldrekonferansen 2018: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Kampen skole: Agenda – Referat – Presentasjon FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs

7. november, Manglerud skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

____________________________________________________________________________________________

2017

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon – Agenda – Referat – SMU spørreskjema – Ressursfordelingsmodellen – Presentasjon_rektor – Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

7. september, Tøyen skole: Invitasjon – Agenda – Referat

19. oktober, Grunnkurs: Invitasjon – Program – For presentasjoner og andre dokumenter, gå til Grunnkurs

14. november, Mortensrud skole: Invitasjon– Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_____________________________________________________________________________________________

2016

28. April, Høyenhall skole: Agenda – Referat – Presentasjon

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole

Invitasjon – Innkalling –  Rekruttering til SAMFOR 

Presentasjon på Bekkelaget skole – Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon – Referat– Nyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget – Presentasjon fra Seterbråten skole – Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

16. April, Jordal skoleInvitasjon – Referat

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon – Referat – Informasjonsfolder: Ny i FAU? –  Retningslinjer for FAU på Kampen skole – Presentasjon: Voksne for barn – Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

12. November, Trasop skole: Innkalling –  Referat – Presentasjon fra Trasop skole – Presentasjon av Bente Borrebæk


 

2014:

23. Januar, Vålerenga skole Fellesmøte for skolegruppe B og C:

24. April, Vahl skole: Innkalling – Referat

18. September, Gamlebyen skole: Agenda  – Referat

20. November,  Tøyen skole: Agenda – Referat


2013:

05. Mars, Østensjø skole: Innkalling – Referat

07. Mai, Rustad skole: Trafikksikkerhet og skolestart – Fellesmøte for Skolegruppe B og C:

14 .November, Oppsal Skole: Innkalling – Referat


2012:

31. Januar, Abildsø skole: Innkalling – Referat

10. Mai, Bøler skole:

13. November, Skullerud skole: Innkalling – Referat


2011:

25. Januar, Rustad skoleInnkalling – Referat

14. April, Østensjø skole: Innkalling – Referat

27. September, Vålerenga skole: Innkalling –  Referat

08. November, Nøklevann skoleInnkalling –  Referat


2010:

12. Januar, Abildsø skole Innkalling – Referat – Presentasjon fra Abildsø Skole

21. April, Rustad skole: Innkalling – Referat – Presentasjon fra Rustad skole

30. September, Høyenhall skole: Innkalling – Invitasjon