Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.57.05

Her finner du lenker til  fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dokumentene.

_______________________________________________________________________________________________

2019

6. februar, Østensjø skole: InvitasjonAgenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

20. mars, Foreldrekonferansen 2019: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

25. april,  Gamlebyen skole: AgendaReferat – Presentasjon Gamlebyen skole – Presentasjon nettpatruljen

26. september, Skøyenåsen skole: Agenda – Referat – Presentasjon rektor – Presentasjon FAU – Sjekkliste for skoleleder – Presentasjon foreldreinvitasjon for rektorer – Veileder rollen skolegruppelederBrosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’ – Læringsrik mat på AKS

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

26. november, Ekeberg skole: Agenda – Referat – Presentasjon Ekeberg FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2018

13. februar, Rosenholm skole: Agenda – AVLYST grunnet folkemøte på Holmlia

15. mars, Foreldrekonferansen 2018: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Kampen skole: Agenda – Referat – Presentasjon FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs

7. november, Manglerud skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

____________________________________________________________________________________________

2017

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon – Agenda – Referat – SMU spørreskjema – Ressursfordelingsmodellen – Presentasjon_rektor – Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

7. september, Tøyen skole: Invitasjon – Agenda – Referat

19. oktober, Grunnkurs: Invitasjon – Program – For presentasjoner og andre dokumenter, gå til Grunnkurs

14. november, Mortensrud skole: Invitasjon– Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_____________________________________________________________________________________________

2016

28. April, Høyenhall skole: Agenda – Referat – Presentasjon

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole

Invitasjon – Innkalling –  Rekruttering til SAMFOR 

Presentasjon på Bekkelaget skole – Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon – Referat– Nyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget – Presentasjon fra Seterbråten skole – Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

16. April, Jordal skoleInvitasjon – Referat

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon – Referat – Informasjonsfolder: Ny i FAU? –  Retningslinjer for FAU på Kampen skole – Presentasjon: Voksne for barn – Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

12. November, Trasop skole: Innkalling –  Referat – Presentasjon fra Trasop skole – Presentasjon av Bente Borrebæk


 

2014:

23. Januar, Vålerenga skole Fellesmøte for skolegruppe B og C:

24. April, Vahl skole: Innkalling – Referat

18. September, Gamlebyen skole: Agenda  – Referat

20. November,  Tøyen skole: Agenda – Referat


2013:

05. Mars, Østensjø skole: Innkalling – Referat

07. Mai, Rustad skole: Trafikksikkerhet og skolestart – Fellesmøte for Skolegruppe B og C:

14 .November, Oppsal Skole: Innkalling – Referat


2012:

31. Januar, Abildsø skole: Innkalling – Referat

10. Mai, Bøler skole:

13. November, Skullerud skole: Innkalling – Referat


2011:

25. Januar, Rustad skoleInnkalling – Referat

14. April, Østensjø skole: Innkalling – Referat

27. September, Vålerenga skole: Innkalling –  Referat

08. November, Nøklevann skoleInnkalling –  Referat


2010:

12. Januar, Abildsø skole Innkalling – Referat – Presentasjon fra Abildsø Skole

21. April, Rustad skole: Innkalling – Referat – Presentasjon fra Rustad skole

30. September, Høyenhall skole: Innkalling – Invitasjon