Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.56.57

Agendaer og referater fra skolegruppemøtene

_______________________________________________________________________________________________

2017:

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon - Agenda - Referat - SMU spørreskjema -Ressursfordelingsmodellen - Presentasjon_rektor - Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda

_______________________________________________________________________________________________

2016: 

13. April, Prinsdal skole: Agenda

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole: :

Invitasjon - Innkalling -  Rekruttering til SAMFOR - 

Presentasjon på Bekkelaget skole - Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon -Referat  Nyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget - Presentasjon fra Seterbråten skole Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

28. April, Ljan skole: Innkallelse - Presentasjon (agenda)_ - Presentasjon fra Ljan skole

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon Referat - Informasjonsfolder: Ny i FAU?  Retningslinjer for FAU på Kampen skole - Presentasjon: Voksne for barn - Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

19. November, Klemetsrud skole: Innkalling - Agenda


2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

  • 20. Januar, Munkerud skole: Referat
  • 10. Mars, Lamberseter skole: Referat
  • 25. Mai, Hauketo skole: Referat
  • 06. Oktober, Stenbråten skole: Referat
  • 17. November, Seterbråten skole: Referat

2008:

2007:

  • 12. September, Bjørnholt skole: Referat
  • 13. November, Prinsdal skole: Referat