Skjermbilde 2014-06-17 kl. 10.56.57

Her finner du lenker til  fra skolegruppemøtene. Vi gjør oppmerksom på at lenkene FØR 2017 er svarte, men klikk på ordene ‘Agenda’, ‘Referat’, ‘Presentasjon’ etc så vil du finne dokumentene.

 

_______________________________________________________________________________________________

2020

11. februar, Kastellet skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

18. mars, Foreldrekonferansen 2020: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

2. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

Uke 16 eller 17 (april): Skolegruppemøte A og B. Dato og vertsskole kommer. 

Uke 38 eller 39 (september): Skolegruppemøte A og B. Dato og vertsskole kommer. 

Uke 45 eller 46 (november): Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

Uke 47 eller 48 (november): Skolegruppemøte A og B. Dato og vertsskole kommer. 

 

_______________________________________________________________________________________________

2019

6. februar, Østensjø skole: InvitasjonAgenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

20. mars, Foreldrekonferansen 2019: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april, Årsmøte 2019. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

25. april,  Gamlebyen skole: AgendaReferat – Presentasjon Gamlebyen skole – Presentasjon nettpatruljen

26. september, Skøyenåsen skole: Agenda – Referat – Presentasjon rektor – Presentasjon FAU – Sjekkliste for skoleleder – Presentasjon foreldreinvitasjon for rektorer – Veileder rollen skolegruppelederBrosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’ – Læringsrik mat på AKS

5. november: Kurs om FAU-arbeid. For mer informasjon fra tidligere år, gå til Grunnkurs.

26. november, Ekeberg skole: Agenda – Referat – Presentasjon Ekeberg FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2018

13. februar, Rosenholm skole: Agenda – AVLYST grunnet folkemøte på Holmlia

15. mars, Foreldrekonferansen 2018: For mer informasjon, gå til Foreldrekonferansen.

4. april,  Kampen skole: Agenda – Referat – Presentasjon FAU – Presentasjon rektor – Presentasjon områdedirektørene

12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte.

18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs

7. november, Manglerud skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2017

14. februar, Lusetjern skole:  Invitasjon – Agenda – Referat – SMU spørreskjema –Ressursfordelingsmodellen – Presentasjon_rektor – Presentasjon_helsesøster

27. april, Lambertseter skole: Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

7. september, Tøyen skole: Invitasjon – Agenda – Referat

19. oktober, Grunnkurs: Invitasjon – Program  – For presentasjoner og andre dokumenter, gå til Grunnkurs

14. november, Mortensrud skole: Invitasjon – Agenda – Referat – Presentasjon områdedirektørene

_______________________________________________________________________________________________

2016: 

13. April, Prinsdal skole: Agenda

29. November (Fellesmøte for skolegruppe A og B), Bekkelaget skole: :

Invitasjon – Innkalling –  Rekruttering til SAMFOR – 

Presentasjon på Bekkelaget skole – Presentasjon fra Områdedirektørene


2015:

26. Februar, Seterbråten skole (Fellesmøte for gruppe A og B):

Invitasjon –Referat  – Nyhetsbrev FAU fra Nedre Bekkelaget – Presentasjon fra Seterbråten skole – Presentasjon om: Velfungerende FAU- Hva er det?

28. April, Ljan skole: Innkallelse – Presentasjon (agenda)_ – Presentasjon fra Ljan skole

10. September, Kampen skole (Fellesmøte for gruppe A og B): 

Invitasjon – Referat – Informasjonsfolder: Ny i FAU? –  Retningslinjer for FAU på Kampen skole – Presentasjon: Voksne for barn – Drømmeskolen “ En tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen

19. November, Klemetsrud skole: Innkalling – Agenda


2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

  • 20. Januar, Munkerud skole: Referat
  • 10. Mars, Lamberseter skole: Referat
  • 25. Mai, Hauketo skole: Referat
  • 06. Oktober, Stenbråten skole: Referat
  • 17. November, Seterbråten skole: Referat

2008:

2007:

  • 12. September, Bjørnholt skole: Referat
  • 13. November, Prinsdal skole: Referat