Hva er en skolegruppe?

I Oslo kommune er det langt over hunder grunnskoler. Kommunen har valgt å dele skolene inn i seks grupper, ut fra en geografisk tilhøringet. Skolegruppe A favner om skoler i området Nordstrand – Søndre Nordstrand. Skolegruppe B strekker seg fra Gamle Oslo til Østensjo. Skolegruppe C har skoler i området Alna til Stovner, mens skolegruppe D strekker seg fra Grünerløkka, Bjerke og Grorud. Skolegruppe E favner om Nordre Aker, Sagene og St. Hanshaugen, mens skolegruppe F har skoler i området Vestre Aker, Ulleren og Frogner.

Forenkelt sett kan vi si at inndeling i skolegrupper gjør det mer overkommelig for skolene – og deres FAU, til å samarbeide på tvers om fellessaker som omhandler deres barn. I den forbindelse søker vi skoler som kan være vertskap for møtene. Å være vertskap gir ditt FAU og din skole muligheten til å spre informasjon om noe dere er opptatt av i foreldresamarbeidet. Interessert? Les mer om vertskap her.

 

Hvor finnes agendaer til skolegruppemøter?

Informasjon, agendaer, referater og presentasjoner fra møter i de seks skolegruppene, legges ut på gruppens egen side. Denne informasjonen finnes ved å klikke på bokstaven A – F til høyre på siden her. Der ligger det lenker til de ulike dokumentene.

Oslo KFU jobber for alle barna i Osloskolen. Sammen med engasjerte foreldre og foresatte driver vi skolegruppemøter, en arena for nettverksbygging, erfaringsutveksling og utvikling av forbedringspotensialet i skole-hjemsamarbeidet. Dette arbeidet drives av et utvalg, bestående av styret i Oslo KFU og representanter fra hver av de seks skolegruppene i Oslo. Er du interessert i å finne ut mer om hvordan skolegrupper kan drives? Sjekk ut folderen Veileder for lederrollen i skolegrupper og ved skolegruppemøter eller ta kontakt med oss på mail: postmottak@oslokfu.no.

 Skjermbilde 2017-06-16 kl. 11.16.55