Oslo er delt inn i skolegrupper med grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentra. Hver skolegruppe (A-G) ledes av en områdedirektør. Områdedirektøren rapporterer til direktøren for Utdanningsetaten i Oslo og inngår i direktørens ledergruppe.

Oversikt over skolegruppene, samt inndelingen av disse kan sees under eller ved å trykke inn på denne linken: “Se oversikt her”

(Trykk på bildene for en større oversikt)
skjermbilde-2016-10-19-kl-19-13-46 skjermbilde-2016-10-19-kl-19-12-18