Oslo KFU jobber for alle barna i Osloskolen. Sammen med engasjerte foreldre og foresatte driver vi nettverksbygging, erfaringsutveksling og utvikler forbedringspotensialet i skole-hjemsamarbeidet. Dette arbeidet drives av et utvalg, bestående av styret i Oslo KFU og representanter fra hver av de seks skolegruppene i Oslo. Er du interessert i å finne ut mer om hvordan skolegrupper kan drives? Sjekk ut folderen Veileder for lederrollen i skolegrupper og ved skolegruppemøter eller ta kontakt med oss på mail: postmottak@oslokfu.no.
 Skjermbilde 2017-06-16 kl. 11.16.55