skolebehovsplan-2014-2024tilnett.png (130x86)

Forslaget til skolebehovsplan 2014-2024 sendes på høring 7. mars med høringsfrist 8. april

Skolebehovsplan 2014-2024 – Tid for gjennomføring (PDF)
Invitasjon til høring – Skolebehovsplan 2014-2024 (PDF)

Veileder for behandling av skolebehovsplanen i FAU 2013 (PDF) 

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2014-2024 ble lagt fram sammen med byrådets forslag til budsjett for 2014.

Planen tar utgangspunkt i de nyeste elevtallsprognosene og  bystyrets vedtak og føringer fra behandling av skolebehovsplanen for perioden 2014-2024.

Utdanningsetaten har ansvaret for å utarbeide utkast til skolebehovsplan.  I utredningsarbeid er både behov og muligheter kartlagt. OPAK og Undervisningsbygg har bidratt i dette arbeidet.

Kilde: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skoleanlegg/skolebehovsplan/