Forslag til skolebehovsplan 2018 – 2027

Skjermbilde 2017-03-29 kl. 10.33.33

Skolebehovsplanen er Utdanningsetatens forslag til løsninger for å dekke behov for nye elevplasser i planperioden. Planen er basert på analyser av kommunens befolkningsframskrivinger fra oktober 2016. Utdanningsetaten vil på bakgrunn av høringsinnspill oversende endelig forslag til skolebehovsplan til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, og det er planlagt bystyrebehandling i desember 2017.

Oslo KFU oppfordrer alle FAU til å samarbeide med skolen i denne prosessen. Ta kontakt med rektor dersom han/hun ikke har kontaktet deg.

Høringssvarene sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Høringsfrist: 15. juni 2017

Informasjonsbrev fra Oslo kommune om prosessen

Skolebehovsplan 2018-2027 – høringsutkast

 

________________________________________________________________________________________________

Forslag til skolebehovsplan 2014 – 2024

 

skolebehovsplan-2014-2024tilnett.png (130x86)

 

 

 

Forslaget til skolebehovsplan 2014-2024 sendes på høring 7. mars med høringsfrist 8. april

Skolebehovsplan 2014-2024 – Tid for gjennomføring (PDF)
Invitasjon til høring – Skolebehovsplan 2014-2024 (PDF)

Veileder for behandling av skolebehovsplanen i FAU 2013 (PDF) 

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2014-2024 ble lagt fram sammen med byrådets forslag til budsjett for 2014.

Planen tar utgangspunkt i de nyeste elevtallsprognosene og  bystyrets vedtak og føringer fra behandling av skolebehovsplanen for perioden 2014-2024.

Utdanningsetaten har ansvaret for å utarbeide utkast til skolebehovsplan.  I utredningsarbeid er både behov og muligheter kartlagt. OPAK og Undervisningsbygg har bidratt i dette arbeidet.

Kilde: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skoleanlegg/skolebehovsplan/