Tips og råd til hvordan lykkes med å skape et godt skole-hjemsamarbeid

Skjermbilde 2018-02-14 kl. 08.30.06

Veilederen ‘Samarbeid hjem-skole’ er kortfattet og god oversikt som gir råd til hvordan samarbeidet mellom skolen og hjemmet kan lykkes. Veilederen er utarbeidet at Utdanningsetaten (UDE), men Oslo KFU har vært en aktiv bidragsyter i utformingsprosessen. Du finner veilederen her: Samarbeid hjem-skole

 


s-h-s500x100.png (500x100)

 

Hva er Oslostandarden for skole-hjem samarbeid?

Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Standarden er oversatt til seks språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen, som har elever i grunnskole eller på videregående skole.

Standarden er utarbeidet av Utdanningsetaten på oppdrag fra byrådet og er en del av byrådets satsning på sosial mobilitet. Standarden trer i kraft høsten 2014.

For mer informasjon, les brosjyren om Skole-hjemsamarbeid her: PDF-Vedlegg


 

Skole og Hjem samarbeid

Intervju av Vickey Bonafede (leder i Oslo KFU): De foresatte er selve nøkkelen!”

Video: “De små ting gjør en forskjell”

Presentasjon på foreldremøte fra Bryn skole: Første møte med skolen

 

 

Kilde: Tekst og bilde hentet fra: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=71777