Penger til undervisning og drift av skolene i Oslo fordeles ut fra Ressursfordelingsmodellen. Nå er det kommet en evalueringsrapport av modellen, for politikerne ønsker svar på om fordelingen for den enkelte skole er 1) rettferdig, 2) objektiv, 3) etterprøvbar, 4) enkel å operere og 5) enkel å forstå.

Oslo KFU har laget en kort oppsummering av hva ressursfordelingsmodellen er, hvilke endringer som er foreslått samt mulige konsekvenser av forslagene. Vi oppfordrer til at FAU, Driftstyret (DS) og ledelsen ved hver skole samarbeider om å gi tilbakemelding via https://response.questback.com/oslokommuneutdanningsetaten/n0tfpkp2wn. Oslo KFU vil gjerne ha en kopi av høringene som sendes inn, slik at vi kan samle høringene og få en forståelse av hva som ‘rører seg’ i Osloskolen.

Frist: 7. mars 2017

Comments are closed.