Styret og utvalget i Oslo KFU er aktive på mange fronter. Så langt det lar seg gjøre, grunnet tid tilgjengelig for det frivillige skole-hjemsamarbeidet, legges det ut korte og mer utfyllende referater fra møter og andre aktiviteter vi deltar på.

 

Mai 2018 – Ski KFU

Mai 2018 – SaLTo

Mai 2018 – Dialogmøte med UDE

Mai 2018 – Byutvikling