Innledning

Oslo KFU er en frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon initiert og valgt av foreldrerådet arbeidsutvalg (FAU) ved kommunens grunnskoler. I sitt virke representerer Oslo KFU skolenes FAU i forhold til administrativ og politisk skoleledelse i Oslo kommune. Som rådgivnings- og høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle grunnskolene, har Oslo KFU et kommunikasjonsansvar. Oslo KFU vil derfor:

 • Framstå som en åpen, troverdig og demokratiskorganisasjon.
 • Være uavhengige og partipolitiske nøytrale.
 • Synliggjøre og styrke det gode samarbeidet med Osloskolen.
 • Gjennom aktiv kommunikasjon etablere felleskap, eierskap og skape engasjement.
 • Bygge på idealet om toveiskommunikasjon i våre kanaler.
 • Være hjertet i foreldrerådets arbeidsutvalg i Osloskolen.

Det er et lederansvar å følge opp kommunikasjon med relevante institusjoner for å fremme Oslo KFUs formål og aktiviteter. Oslo KFU representerer kun foreldrerådets arbeidsutvalg ved grunnskolene. Derfor bør det unngås å forsøke å fremstå som representant på vegne av samtlige foreldre i Osloskolen, siden dette lett kan lede til misforståelser. En hovedregel bør være at den som har best innsikt i saken, og som kan gi en helhetlig fremstilling, avgir uttalelse.

 

Når det gjelder hva som kan være en nyhet, er det en del tommelfingerregler:

 1. Er saken viktig?

Vil saken ha betydelige følger? Vil saken ha betydning for mange mennesker?

 1. Hvor hører saken til?

Hvor vil saken ha sitt nedslagsfelt rent geografisk eller følelsesmessig?

 1. Hvor relevant er saken?

Er saken en nyhet, noe som nettopp har skjedd, eller som ikke er kjent fra før?

 1. Hvor aktuell er saken?

Er saken på dagsorden, eller om en debatt som pågår?

 1. Handler saken om en konflikt?

Saker om uenighet er oftere i media enn enighet.

 1. Handler saken om noe uvanlig?

Selv betydningsløse saker kan få oppmerksomhet bare de er uvanlige nok.

 1. Er saken positiv eller negativ?

Selv om media kan være mer interessert i konflikter, kan man vinkle saken mot flere av aspektene ovenfor slik at også gladmeldinger og ‘myknytt’ fenger.

 

Hvordan skal en møte media?

 1. Avklar et klart, tydelig og enhetlig budskap med styret.
 2. Vær åpen, tilgjengelig og med en positiv holdning.
 3. Samarbeid med media bør bygge på gjensidig respekt for hverandres roller i samfunnet.
 4. Vær forberedt og bruk tid på å samle korrekte og relevante opplysninger.
 5. Bestem deg for det du vil si, og si det.
 6. Svar på det du skal svare på, konkret, konsist, fullstendig og avsluttet.
 7. Formuler et kortfattet hovedbudskap. Gi konklusjonen først, deretter utdypende forklaringer.
 8. Hvis du ikke forstår spørsmålet, så be om en forklaring, unngå ‘krangling’.
 9. Ingenting er ‘off the record’, ikke gi fortrolige opplysninger eller kommenter enkeltpersoner.