Takk til alle som deltok på årets Stormøte. Oslo KFU er ydmyke og glade for alle tilbakemeldingene dere har gitt! På http://oslokfu.no/stormote/ finner du presentasjonene fra møtet. Bilder er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/OsloKFU/

Comments are closed.