inspirasjonsbilde

Agendaen kommer på mail og blir lagt ut her på hjemmesiden. Du finner den ved å trykke på bokstaven ’din’ til høyre her på siden. Vet du ikke hvilken gruppe du tilhører? Sjekk http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/

Read More 0 like Comments Off

Visste du at ALLE engasjerte FAU-medlemmer i Osloskolen kan velges til tillitsverv i Oslo KFU? Og at alle kan nominere gode kandidater til mulige styreverv hos oss? Du er hjertelig VELKOMMEN!

Read More 0 like Comments Off

Read More 0 like Comments Off

Nå er sakspapirene til årsmøtet 2017 lagt ut på http://oslokfu.no/arsmote-2017/

Read More 0 like Comments Off

Torsdag 27. april 2017 er det møter i alle skolegruppene. Da får du litt innsikt i undersøkelsen og andre saker, samt mulighet til å stille spørsmål til områdedirektørene om dette. Agendaen blir lagt ut senere. Den vil du finne ved å trykke på ‘bokstaven til din skolegruppe’ til høyre her på siden. Vet du ikke hvilken gruppe du tilhører? Sjekk http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/

Read More 0 like Comments Off

Nå er KFU-info for april 2017 ute: http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/oslo-kfu-informasjon/ Vi har sendt det på mail til alle FAU-ene i Osloskolen. Hvis du ikke har mottatt mailen, så kontkt oss på postmottak@oslokfu.no.

Read More 0 like Comments Off

27.04.17 er det møter i ALLE skolegruppene til Oslo KFU. Her får du større innsikt i det positive og frivillige FAU-arbeidet i Oslo. Agendaen kommer senere, du finner den ved å trykke på bokstaven ’din’ til høyre her på siden. Vet du ikke hvilken gruppe du tilhører? Sjekk http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/

Read More 0 like Comments Off

Oslo KFU oppfordrer alle FAU til å samarbeide med skolen i denne prosessen. Ta kontakt med rektor dersom han/hun ikke har kontaktet deg. Nødvendig informasjon og selve planen finner du på http://oslokfu.no/skolebehov/ Høringsfrist: 15. juni 2017.

Read More 0 like Comments Off

Takk til alle som deltok på årets Stormøte. Oslo KFU er ydmyke og glade for alle tilbakemeldingene dere har gitt! På http://oslokfu.no/stormote/ finner du presentasjonene fra møtet. Bilder er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/OsloKFU/

Read More 0 like Comments Off

Onsdag 19. april 2017 avholdes årsmøtet til Oslo KFU. Alle foreldre med barn i grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU, og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole. Mer info kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2017/  

Read More 0 like Comments Off