inspirasjonsbilde

Ytringsklima i samfunnet gjenspeiler seg ofte i en skolegård. Denne uken fremmet Oslo KFU foreldrestemmen – som jo er en forlengelse av elevenes, på UDEs seminar om hvordan skape ytringsklima i Osloskolen. Vi fokuserte på faktorer som kan bidra til å endre ytringskulturen våre barn vokser opp i. Og husk: det er bedre å snakke MED elevene og foreldreorganene enn å snakke OM elevene og foresattes roller. Disse faktorene mener […]

Read More 0 like Comments Off on om ytringsklima

Det er ikke lenge til nasjonaldagen, og det er mange barn, unge og voksne som gleder seg til å feire denne. Oslo KFU deler informasjonen Oslo kommune har lagt ut om barnetoget i Oslo sentrum. Klikk på lenkene under og du kommer direkte til ruten til barnetoget, rekkefølgen til skolene, og hentesteder etter barnetoget.

Read More 0 like Comments Off on Barnetog i sentrum på 17. mai

Det blir møter i alle skolegruppene i april, fra klokken 18:00 – 20:00. Agendaene sendes på mail til FAUene og legges ut her på hjemmesiden vår, ‘bak’ bokstaven til din skolegruppe. Hvis du er usikker på hvilken gruppe din skole tilhører, kan du sjekke det på http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/. Påmelding skjer ved å sende navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Velkommen!

Read More 0 like Comments Off on i april – uke 17

Vi gratulerer Bjøråsen FAU!

Read More 0 like Comments Off on Årets FAU 2019

Nå er programmet til Foreldrekonferansen 2019 oppdatert. Du finner det på http://oslokfu.no/stormote/ eller ved å klikke her: Program

Read More 0 like Comments Off on Program

Det er med stor glede vi inviterer til Foreldrekonferansen 2019! Oslo KFU fortsetter å spinne på den ‘røde tråden’ med fokus på ‘laget til eleven’. Det vil veksle mellom foredrag og gruppediskusjoner, og det er begrenset med plasser. Vi ønsker at så mange skoler som mulig skal få delta, så vi oppfordrer dere til å begrense antall påmeldinger til 2-3 pr skole. Påmelding til postmottak@oslokfu.no innen 15.03.19. Husk å skrive navn og […]

Read More 0 like Comments Off on Invitasjon til FAU og skoleledere

Dette er et spørsmål om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få innsikt i foreldres perspektiv på deres medvirkning i samarbeidet i overgangsfasen fra barnehage til skole for barn med spesielle behov. I dette skrivet gis det informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse innebærer. Masterstudenten er Stine Løvøy Hegge. Formål Dette er et masteroppgave-prosjekt på masterstudiet i Spesialpedagogikk, med fordypning i utviklingshemming, ved Universitetet i […]

Read More 0 like Comments Off on Masterstudent søker innsikt i foreldreperspektivet

Oslo KFU har i lengre tid vært i dialog med Utdanningsetaten (UDE) om deling av klasselister ved den enkelte skole, da det har vært svært ulik forståelse av hvordan praksis kan være vedrørende deling av slike lister i Osloskolen. Det nye personvernregelverket trådde i kraft juli 2018, og via dialogen med UDE har det nå blitt avklart følgende: Datatilsynet har utarbeidet en veiledning for utlevering av klasselister. Denne gir et […]

Read More 0 like Comments Off on Veiledning for utdeling av klasselister

Alle FAU i skolegruppe C og D er invitert til felles møte. Dere vil få mulighet til å drøfte og reflektere rundt SMU, samt drive erfaringsutveksling med andre FAU. Du kan allerede nå melde deg på via postmottak@oslokfu.no. Husk navn og skole. Velkommen!

Read More 0 like Comments Off on C og D

Alle FAU i skolegruppe E og F er invitert til felles møte. Dere vil få mulighet til å drøfte, reflektere og utveksle erfaringer med andre FAU og områdedirektørene Hvilken gruppe tilhører jeg? Sjekk http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/. Agenda sendes ut på mail denne uken, men du kan allerede nå melde deg på via postmottak@oslokfu.no. Husk navn og skole. Velkommen!

Read More 0 like Comments Off on E og F