Tiden går nå snart mot sommerferie og Oslo KFU ønsker å takke alle for et godt samarbeid dette skoleåret!

Oslo KFU har stor tro på at det engasjement vi som foresatte viser ovenfor barnas skolehverdag, har en reell betydning for barnets trivsel så vel som barnets faglige utvikling.

I informasjonsskrivet fra Oslo KFU inneholder det informasjon om hva Oslo KFU har gjort i løpet av året, videre arbeid, samt dato for høstens grunnkurs! Gjerne les informasjonsskrivet ved å trykke her: Juni informasjon 2016

Vi i Oslo KFU ønsker alle en riktig god sommer!

Leave a Reply