Ytringsklima i samfunnet gjenspeiler seg ofte i en skolegård. Denne uken fremmet Oslo KFU foreldrestemmen – som jo er en forlengelse av elevenes, på UDEs seminar om hvordan skape ytringsklima i Osloskolen. Vi fokuserte på faktorer som kan bidra til å endre ytringskulturen våre barn vokser opp i. Og husk: det er bedre å snakke MED elevene og foreldreorganene enn å snakke OM elevene og foresattes roller. Disse faktorene mener Oslo KFU kan bidra til endring av ytringskulturen:

Rollemodell #1: vi foreldre må begynne med vår egen språkbruk og hva vil tillater oss av ytringer.

Synliggjøring: ytringskulturen påvirker elevenes skolehverdag, både fysisk og psykisk. Bruke foreldremøtene til å vise konkrete ord/uttrykk som brukes av elevene.

Samhandling mellom hjem og skole: lage handlingsplan i fellesskap, med konkrete tiltak for å dreie ytringskulturen i positiv retning.

Nettvett: Pensum om ytringsfrihet og digital dannelse bør ‘gå hånd i hånd’.

Rollemodell #2: Språk er makt! Voksne i skolen og politikken må bevisstgjøres sitt ansvar for hvordan barn og unge treffes av språket som brukes om og til dem.

Comments are closed.