I en spørreundersøkelse Helsedirektoratet gjennomførte om skolens og foreldrenes arbeid med ungdom og alkohol, ba du om å få mer informasjon. Vi ønsker derfor å informere deg om vårt nettsted www.settegrenser.no der du blant annet finner:

* Fakta om ungdom og alkohol
* gode råd til foreldre om ungdom og alkohol
* informasjon om foreldrenes store betydning som grensesettere for ungdom
* hvordan man kan arrangere et foreldremøte om temaet på skolen
Mange skoler inviterer en person utenfra for å holde en innledning om ungdom og alkohol på slike foreldremøter. Dette kan for eksempel være en ressursperson fra politiet, kommunen eller en frivillig organisasjon som jobber med temaet. Det regionale kompetansesenteret på rusfeltet kan også bidra.
Ønsker du en ekstern innleder på foreldremøtet kan du ringe:
* Politiet på telefon 02800
* Kompetansesenteret i din region

Andre nettsteder med mer informasjon om ungdom og alkohol er:

www.forebygging.no (om forebygging)

www.forebyggingstiltak.no (om konkrete forebyggingstiltak)

http://skole.forebygging.no/ (om forebygging i skolen)